Tài Liệu

Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 2020

Nhân đây, tôi cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các hoạt động phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục. , phong tục tập quán của đồng bào 54 dân tộc anh em nhằm giới thiệu với du khách trong nước và bạn bè quốc tế về những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, phát huy thế mạnh văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội hiện nay; đổi mới hoạt động, duy trì sử dụng có hiệu quả tài sản, nguồn lực của Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, nhất là tài nguyên đất.

Kính thưa đồng bào, đồng chí,

Năm 1942, để cổ vũ, động viên đồng bào cả nước tham gia Mặt trận Việt Minh, cùng nhau đứng lên đánh đế quốc Nhật và thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân:

“Hỡi con cháu Rồng cháu Tiên,

Muốn mau chóng đoàn kết và ở bên nhau ”

Lời kêu gọi đoàn kết của Người năm xưa vẫn còn vang mãi núi rừng đất nước. Trong không khí của Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” hôm nay, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và nền tảng của lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc, sự đoàn kết, gắn bó của cộng đồng 54 dân tộc anh em trong một ngôi nhà chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được củng cố vững chắc, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. của chúng tôi.

Kính chúc các quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Cám ơn rất nhiều./.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của pubokid.vn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button