Hỏi đáp pháp Luật

Bảng giá đất tỉnh Bình Định năm 2020

Bảng giá đất tỉnh Bình Định mới nhất

Bảng giá đất tỉnh Bình Định 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt Bảng giá đất tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2024. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết Bảng giá đất tỉnh Bình Định 5 năm kể từ ngày 01/01/2020.

  • Đáp án cuộc thi trực tuyến Đảng quang vinh – Bác Hồ vĩ đại – Quê hương Bình Định anh hùng

Bảng giá các loại đất 5 năm một lần (giai đoạn 2020-2024) áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

1. Giá đất nông nghiệp:

a) Bảng giá số 1: Giá đất trồng cây hàng năm (bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác)

b) Bảng giá số 2: Giá đất trồng cây lâu năm

c) Bảng giá số 3: Giá đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

d) Bảng giá số 4: Giá đất nuôi trồng thủy sản

đ) Bảng giá số 5: Giá đất làm muối

e) Bảng giá số 6: Giá đất nông nghiệp trong khu dân cư; giá đất vườn ao cùng thửa đất trong khu dân cư và giá đất nông nghiệp khác

2. Giá đất phi nông nghiệp:

a) Bảng giá số 7: Giá đất ở tại nông thôn

b) Bảng giá số 8: Giá đất ở tại thị trấn, ven đường thuộc các huyện

c) Bảng giá số 9: Giá đất ở tại các phường và ven đường trên địa bàn thị xã An Nhơn

d) Bảng giá số 10: Giá đất ở tại thành phố Quy Nhơn

đ) Bảng giá số 10a: Giá đất ở tại Khu kinh tế Nhơn Hội

e) Bảng giá số 11: Giá đất, mặt nước sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

g) Bảng giá số 12: Giá đất xây dựng trụ sở, đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất phi nông nghiệp khác

3. Giá đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính thuế sử dụng đất;

c) Tính phí, lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai;

d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong việc quản lý, sử dụng đất;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước trong trường hợp đất trả lại là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu thu tiền; sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

4. Thời hạn sử dụng đất tính theo giá đất

Giá đất trong Bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Đất đai này được pubokid.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để làm tài liệu sử dụng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button