Tài Liệu

Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT Gợi ý minh chứng đáng giá theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

Minh chứng đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông 2022 giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, hoàn thiện nhanh mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên của mình.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích giúp quý thầy cô có nhiều tài liệu tham khảo để hoàn thành nhanh chóng việc tự xếp loại giáo viên theo Thông tư 20/2018 / TT-BGDĐT. Sự thể hiện này do người đánh giá tự đánh giá mỗi năm một lần vào cuối năm học. Minh chứng cho việc đánh giá giáo viên phổ thông dưới đây chỉ mang tính chất gợi ý. Việc lựa chọn và sử dụng bằng chứng trong quá trình đánh giá cần phù hợp với thông lệ của nhà trường.

Chứng minh tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông 2022

  • Nguồn minh chứng để đánh giá giáo viên trung học phổ thông
  • Mẫu minh chứng đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

Mẫu minh chứng đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
Tiêu chuẩn Mức điểm bằng chứng
Tiêu chuẩn Tên tiêu chí Đầu tiên 2 3 4
Đầu tiên Phẩm chất chính trị

MC1: Hồ sơ thi đua cấp trường

MC2: Hồ sơ đánh giá của giáo viên

MC3: phút phản hồi của giáo viên trong lớp

MCK:

– Giáo dục đạo đức lối sống, vận động học sinh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (ATGT, ANTT …), chấp hành mọi nội quy, quy chế của nhà trường.

– tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền: ATGT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….

2 Đạo đức nghề nghiệp

MC1: Hồ sơ thi đua cấp trường

MC2: Hồ sơ đánh giá của giáo viên

MC3: phút phản hồi của giáo viên trong lớp

3 Cách đối phó với học sinh

MC3: Biên bản nhận xét của giáo viên lớp MCK:

– Sơ yếu lý lịch HS

– Đơn xin miễn giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

– Hồ sơ xét học bổng cho sinh viên

– Biên bản sinh hoạt lớp

4 Đối xử với đồng nghiệp

MC1: Hồ sơ thi đua cấp trường

MC2: Hồ sơ đánh giá của giáo viên

MCK:

– Biên bản sinh hoạt nhóm

– Biên bản nhận xét giờ dạy

– Tham gia đầy đủ các buổi họp tổ, họp giáo viên, sinh hoạt chi đoàn giáo viên …

5 Phong cách sống, phong cách

MC1: Hồ sơ thi đua cấp trường

MC2: Hồ sơ đánh giá của giáo viên

MCK:

– Ăn mặc lịch sự, đàng hoàng

– Cư xử chín chắn

– Mang thẻ ID chính thức

– Giáo dục lề lối, lối sống cho học sinh, nhất là đối với các lớp chủ nhiệm

– Có kế hoạch hoặc người quản lý chi tiết cụ thể

Tiêu chuẩn 2: Năng lực hiểu biết về đối tượng và môi trường giáo dục
6 Tìm hiểu đối tượng giáo dục

MC1: Hồ sơ thi đua cấp trường

MC2: Hồ sơ đánh giá của giáo viên

MCK: – Sơ yếu lý lịch của học sinh trong sổ điểm lớn- Danh sách số điện thoại PHHS- sổ kỷ luật của lớp- phiếu liên lạc

7 Tìm hiểu về môi trường giáo dục MCK: thu thập thông tin từ học bạ, phụ huynh và cán bộ lớp
Tiêu chuẩn 3: Năng lực giảng dạy
số 8 Xây dựng kế hoạch bài học

MC1: kế hoạch dạy học, bài tập thể hiện phương pháp dạy học tích cực của học sinh

MC2: Các loại sách theo quy định

MC3: Biên bản đánh giá công tác của tổ chuyên môn lớp

MC4: Biên bản đánh giá giáo viên

MC5: Kiểm tra, đánh giá, ngân hàng bài tập và câu hỏi bài tập

MC6: Bài kiểm tra, kiểm tra kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

9 Kiến thức môn học đảm bảo

MC3: Biên bản đánh giá tiết học của nhóm chuyên gia

MCK: – Đề cương, câu hỏi kiểm tra

mười Chương trình môn học đảm bảo

MC1: Đề cương

MC5: câu hỏi kiểm tra

MC6: Sổ điểm cá nhân

MC3: Biên bản đánh giá tiết học của tổ chuyên gia

MCK: kế hoạch cá nhân, ghi chú bài giảng

11 Áp dụng các phương pháp dạy học

MC1: Đề cương

MC3: Biên bản đánh giá tiết học của nhóm chuyên gia

MCK: bảng đánh giá cho các bài học tốt hoặc tốt hơn

thứ mười hai Sử dụng đồ dùng dạy học

MC1: sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học

MC2: Soạn thành thạo giáo án điện tử

MCK: sử dụng thành thạo Internet để tìm kiếm tài liệu thông tin giáo dục….

13 Xây dựng môi trường học tập MC3: Biên bản đánh giá tiết học của nhóm chuyên gia
14 Quản lý hồ sơ giảng dạy

MC2: Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định

MCK: Có máy tính cá nhân, có tệp dữ liệu để lưu trữ thông tin cơ bản của học sinh, điểm số, giáo án, kế hoạch cá nhân

15 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

MC5: Kiểm tra, đánh giá, ngân hàng bài tập và câu hỏi bài tập

MC6: Bài kiểm tra, bảng điểm của học sinh

MCK: Phiếu liên lạc điện tử, bảng điểm kết quả học tập của học sinh trong năm học đã thay đổi

Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục
16 Lập kế hoạch hoạt động giáo dục

MC1: Kế hoạch của chủ nhà

MC2: Các loại hồ sơ, sổ chủ nhiệm

MC3: Hồ sơ đánh giá giáo viên

MC4: Sổ chủ nhiệm, biên bản sinh hoạt lớp

17 Giáo dục thông qua chủ đề MC3: Hồ sơ đánh giá giáo viên
18 Giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục

MC1: Kế hoạch của chủ nhà

MC3: Hồ sơ đánh giá giáo viên

19 Giáo dục thông qua các hoạt động trong cộng đồng

MC1: Kế hoạch của chủ nhà

MC3: Hồ sơ đánh giá giáo viên

MCK: Cho các chi đội dọn vệ sinh lớp học, trồng cây xanh …

20 Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục

MC1: Kế hoạch của chủ nhà

MC7: Sổ chủ nhiệm, biên bản hoạt động

21 Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh MCK: Họp xếp loại học sinh toàn trường, bảng xếp hạng cuộc thi
Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị và giáo dục
22 Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng

MC3: Ý kiến ​​của phụ huynh thông qua các cuộc họp phụ huynh – con cái.

MCK: Sổ liên lạc điện tử, phiếu liên lạc, danh sách số điện thoại PHHS.

23 tham gia các hoạt động chính trị và xã hội

MC1: Phiếu đánh giá của giáo viên.

MCK. Hồ sơ đánh giá đoàn viên giáo viên,

Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp
24 Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện

MC1. Hồ sơ đào tạo nâng cao trình độ bản thân

MC4. Hồ sơ đánh giá giáo viên của trường

25 Phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục MCK. Sổ tích lũy kinh nghiệm, biên bản họp nhóm, chuyên đề giúp đỡ học sinh yếu kém

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button