Tài Liệu

Bỏ phụ cấp thâm niên, lương giáo viên không giảm mà còn thêm thưởng

Lương giáo viên tăng hoặc giảm khi cắt phụ cấp thâm niên

Hiện lương của giáo viên đang được tính theo mức lương cơ sở nhân với hệ số. Vậy lương của giáo viên khi bỏ phụ cấp thâm niên có bị giảm không?

  • Từ ngày 20/3/2021, lương dạy lâu năm chỉ bằng giáo viên mới?
  • Hướng dẫn xếp, xếp lương giáo viên tiểu học theo Thông tư 02

1. Thực hiện xóa phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Tại Điều 76 Luật Giáo dục 2019, mức lương của giáo viên như sau:

Giáo viên được trả lương phù hợp với vị trí, nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định trên thì nhà giáo không còn được hưởng phụ cấp thâm niên. Đồng thời, tại Nghị quyết 27 năm 2017 cũng nêu rõ sẽ bỏ phụ cấp thâm niên (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

Tuy nhiên, theo Công văn 8982 ngày 27/7/2020 của Bộ Tài chính, việc cải cách tiền lương và bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo đã được hoãn đến ngày 1/7/2022.

2. Cắt phụ cấp thâm niên, lương giáo viên không giảm mà còn được thưởng.

Theo tinh thần của Nghị quyết số 27, sẽ bỏ phụ cấp thâm niên, nhưng cách xếp lương mới của giáo viên cũng sẽ thay đổi.

Theo Nghị quyết 27, việc quy định mức lương cơ sở nhân với hệ số chưa thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương. Vì vậy, để thiết kế bảng lương mới, cần bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay, xây dựng mức lương cơ sở với mức cụ thể.

Đặc biệt, Nghị quyết 27 đề cập đến nội dung cải cách tiền lương theo thiết kế cơ cấu tiền lương mới và xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo như sau:

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Tiền thưởng bổ sung (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm các khoản phụ cấp).

Xây dựng và ban hành mới hệ thống bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển mức lương cũ sang mức lương mới, bảo đảm không thấp hơn mức lương hiện hưởng, bao gồm:

– Xây dựng 01 bảng lương chức vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm):

+ Mức lương chức vụ phải thể hiện được thứ bậc trong hệ thống chính trị;

+ Giữ chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo chức vụ đó; người giữ nhiều chức vụ thì được xếp lương chức vụ cao nhất;

+ Giữ chức vụ lãnh đạo như nhau, hưởng lương chức vụ như cũ; Lương chức vụ của lãnh đạo cấp trên phải cao hơn lương chức vụ của lãnh đạo cấp dưới…

– Xây dựng 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung cho công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc sau:

+ Mức độ phức tạp của công việc như nhau thì mức lương như nhau;

+ Điều kiện lao động cao hơn bình thường và được ưu đãi theo nghề bằng mức phụ cấp theo nghề;

+ Sắp xếp lại nhóm ngạch, số ngạch trong ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ban hành. Nhân viên. Cơ quan thực hiện.

Như vậy, Nhà nước đã có kế hoạch xây dựng cách tính lương mới sau khi bỏ phụ cấp thâm niên. Theo đó, lương của giáo viên sẽ không giảm mà thậm chí có thể tăng lên do được thưởng thêm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của pubokid.vn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button