Tài Liệu

Đáp án tập huấn Tự nhiên xã hội lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo

Đáp án môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo là đáp án dành cho quý thầy cô tham khảo nhằm làm hoàn thiện các bài tập trong vở luyện tập Sử dụng SGK lớp 2 mới từ năm học 2021-2022 của NXB Trẻ. Giáo dục.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chương trình sách giáo khoa mới lớp 2

Câu 1: SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản nào?

A. Đảm bảo tính khoa học, tính đồng tâm, tính tích hợp, tính thực tiễn và phát triển năng lực

B. Đảm bảo tính khoa học và tính xã hội hóa

C. Đảm bảo tập trung phát triển năng lực khoa học

D. Đảm bảo tính khoa học và phù hợp với học sinh ở một vùng nhất định

Câu 2: Điểm khác biệt giữa SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (bộ sách Chân trời sáng tạo) so với sách Tự nhiên và Xã hội 1?

A. Xuất hiện dưới dạng bài tập ôn tập ở cuối mỗi chủ đề

B. Xuất hiện các bài đọc bổ sung và nâng cao các dạng bài thực hành và trải nghiệm

C. Một bảng chú giải cuối sách xuất hiện

D. Nhân vật An và Nam mới xuất hiện

Câu 3: Trong SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (bộ sách Chân trời sáng tạo), tính tích hợp liên môn được thể hiện ở:

A. Nội dung giáo dục kỹ năng sống

B. Từ khóa cuối bài viết

C. Cấu trúc và nội dung bài học

D. Sự lặp lại và nâng cao dần các chủ đề

Câu 4: Ngoài phần mở bài và kết luận, nội dung chính trong cấu trúc một bài của SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (bộ sách Chân trời sáng tạo) bao gồm:

A. Các yêu cầu cần đáp ứng và các hoạt động khởi động

B. Hoạt động phát triển năng lực nhận thức khoa học, năng lực hiểu biết về môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh và hoạt động phát triển năng lực vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng đã học

C. Từ khóa

Câu hỏi 5: Mục đích của hai bài “Bạn có biết?” trong SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (bộ sách Chân trời sáng tạo)?

A. Mở rộng vốn từ cho học sinh

B. Bổ sung kiến ​​thức cho học sinh sau mỗi chủ đề

C. Tích hợp giáo dục địa phương

D. Phát triển kĩ năng đọc, mở rộng năng lực nhận thức và tìm hiểu về thế giới tự nhiên và xã hội.

Câu 6: Các bài học trong SGK Tự nhiên và Xã hội 2 được chia thành mấy nhóm dạng bài cơ bản:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7: Mục đích cơ bản của hình thức thực hành và trải nghiệm trong SGK Tự nhiên và Xã hội 2 là gì?

A. Bổ sung kiến ​​thức mới cho học sinh

B. Củng cố, ôn tập kiến ​​thức, kĩ năng toàn chủ đề.

C. Hình thành năng lực nhận thức, khả năng tìm hiểu về tự nhiên và xã hội xung quanh

D. Nâng cao vốn sống của học sinh, phát triển khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của học sinh

Câu 8: Khi sử dụng SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo), giáo viên có thể thay đổi nội dung các hoạt động dạy học trong một tiết học hoặc thứ tự các bài học trong chủ đề không? Tại sao?

A. Không, vì nó sẽ ảnh hưởng đến lôgic của quá trình phát triển năng lực khoa học cho học sinh trong các tiết học

B. Không, bởi vì nội dung của sách giáo khoa là một pháp lệnh bắt buộc phải tuân theo

C. Có, vì sách giáo khoa được biên soạn theo hướng mở

Câu 9: Điểm mới của SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là gì?

A. Sách được biên soạn theo mô hình hoạt động học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, thể hiện tính tích hợp liên môn cao.

B. Cuốn sách được biên soạn bám sát chuẩn kiến ​​thức, kĩ năng của môn học.

C. Sách được biên soạn phù hợp với học sinh khu vực phía Nam

D. Tất cả các tùy chọn trên

Câu 10: Các nhóm hoạt động cơ bản của loại hình thực hành và trải nghiệm là:

A. Hoạt động Quan sát Hoạt động Thực hành

B. hoạt động chuẩn bị; hoạt động quan sát, kinh nghiệm và báo cáo tóm tắt

C. hoạt động chuẩn bị, hoạt động giao nhiệm vụ; hoạt động quan sát và trải nghiệm; báo cáo và tổng kết hoạt động

D. hoạt động chuẩn bị; phân công nhiệm vụ; hoạt động quan sát và trải nghiệm

Câu 11: Nêu ý nghĩa của phần cần biết trong mỗi bài học SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (bộ sách Chân trời sáng tạo)?

A. Hệ thống hóa nội dung kiến ​​thức trọng tâm của bài

B. Nhấn mạnh giá trị sống trong bài

C. Củng cố năng lực nhận thức khoa học của bài học

D. Hệ thống hoá kiến ​​thức, kĩ năng trọng tâm của bài học và rút ra giá trị sống

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button