Tài Liệu

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Cánh diều Tập huấn sách giáo khoa lớp 7 Cánh diều năm 2022 – 2023

Đáp án bài tập trắc nghiệm Hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp 7 Cuốn diều giúp quý thầy cô tham khảo, trả lời nhanh 15 câu hỏi trắc nghiệm luyện thay sách giáo khoa lớp 7 ngoại khóa, Hà Nội năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, các thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án bài tập trắc nghiệm Toán, Văn, Mỹ Thuật, Tin học, Giáo dục công dân 7 Cánh diều để có thêm kinh nghiệm hoàn thành bài tập thay sách giáo khoa trên lớp. his 7. Vậy mời quý thầy cô cùng theo dõi đáp án kinh nghiệm nghề nghiệp thứ 7 trong các bài viết dưới đây của Pubokid.vn:

Đáp án SGK Hoạt động trải nghiệm nghề 7 Cánh diều

Câu hỏi 1. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp góp phần hình thành năng lực cụ thể nào cho học sinh?

A. Năng lực giải quyết vấn đề; năng lực thích ứng với cuộc sống; năng lực nghề nghiệp

B. Năng lực sáng tạo; năng lực nghề nghiệp; khả năng giải quyết vấn đề

C. Khả năng thích nghi với cuộc sống; năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động; năng lực nghề nghiệp

D. Khả năng thích nghi với cuộc sống; năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động; khả năng định hướng nghề nghiệp

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là mạch nội dung tích cực trong chương trình Trải nghiệm và hướng nghiệp?

A. Hoạt động tự định hướng

B. Các hoạt động hướng đến xã hội

C. Các hoạt động phát triển cộng đồng

D. Hoạt động nghề nghiệp

Câu 3. Nội dung cần đạt “Biết kiểm soát chi, biết tiết kiệm” nằm trong mạch nội dung hoạt động nào?

A. Hoạt động tự định hướng

B. Các hoạt động hướng đến xã hội

C. Hoạt động hướng về thiên nhiên

D. Hoạt động nghề nghiệp

Câu 4. Giáo trình Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 7, bộ sách Cánh Diều nắm bắt sâu sắc tư tưởng nào sau đây của bộ sách Cánh Diều?

A. “Mang đến cho cuộc sống những bài học, mang lại những bài học cho cuộc sống”

B. “Mang lại cho cuộc sống những bài học, mang lại những bài học cho cuộc sống”

C. “Đưa cuộc sống vào bài học, mang lại bài học cho cuộc sống”

D. “Đưa cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”

Câu hỏi 5. Các yêu cầu cần đạt trong chương trình Hoạt động trải nghiệm và dạy nghề (Chương trình phổ thông 2018) được thể hiện như thế nào trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm và dạy nghề 7, bộ sách Cánh diều?

A. Các yêu cầu cần đạt trong một mạch nội dung hoạt động được thể hiện đầy đủ trong một chủ đề

B. Các yêu cầu cần đạt trong mạch nội dung hoạt động được lựa chọn và sắp xếp phù hợp với từng chủ đề. Một chủ đề có thể đại diện cho một số yêu cầu cần được đáp ứng trong các mạch nội dung hoạt động khác nhau

C. Các yêu cầu đối với một mạch nội dung hoạt động được trình bày trong hai chủ đề liên tiếp

D. Các yêu cầu cần đạt trong một mạch nội dung hoạt động được thể hiện trong cả 9 chủ đề

Câu 6. Cấu trúc của từng chủ đề được thể hiện như thế nào trong SGK Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 7, Bộ sách Cánh diều?

A. Mục tiêu; gợi ý sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; các hoạt động giáo dục theo chủ đề; yêu cầu đối với việc chuẩn bị; Bình luận ở cuối chuỗi

B. Mục tiêu; định hướng nội dung của môn học; gợi ý sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; yêu cầu đối với việc chuẩn bị; các hoạt động giáo dục theo chủ đề; thông điệp; Bình luận ở cuối chuỗi

C. Mục tiêu; định hướng nội dung của môn học; yêu cầu đối với việc chuẩn bị; các hoạt động; đánh giá cuối chủ đề; thông điệp

D. Mục tiêu; định hướng nội dung của môn học; các hoạt động; yêu cầu đối với việc chuẩn bị; thông điệp; Bình luận ở cuối chuỗi

Câu 7. Các hoạt động tiếp cận được thể hiện trong Giáo trình Hoạt động trải nghiệm và Hướng nghiệp 7, bộ sách Cánh diều, được hiểu là:

A. Năng lực và phẩm chất được hình thành thông qua việc học sinh giải quyết các tình huống và thực hiện các hoạt động cụ thể

B. Học sinh có thể huy động kiến ​​thức và kỹ năng hiện có hoặc tìm kiếm kiến ​​thức và kỹ năng mới để hoàn thành các hoạt động.

C. Tổ chức các hoạt động để học sinh tiếp cận thực tế, tham gia, trải nghiệm cảm xúc tích cực, vận dụng kinh nghiệm của bản thân.

D. Tất cả những điều trên

Câu 8. Các loại hình hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp chính là gì?

A. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động giáo dục theo chủ đề; Hoạt động lớp và Hoạt động câu lạc bộ

B. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động giáo dục theo chủ đề; Hoạt động lớp học

C. Hoạt động giáo dục theo chủ đề; sinh hoạt lớp hoặc sinh hoạt câu lạc bộ

D. Hoạt động giáo dục theo chủ đề; Câu lạc bộ hoạt động

Câu 9. Khi sử dụng bộ Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động hướng nghiệp 7, bộ sách Cánh diều để tổ chức các hoạt động cho học sinh, thì:

A. Giáo viên thực hiện đúng các hoạt động theo gợi ý của sách giáo khoa

B. Giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn và sắp xếp các hoạt động

C. Giáo viên có thể tạo và thiết kế các hoạt động mới nhưng phải đáp ứng các yêu cầu cần đạt trong chương trình

D. Cả B và C đều đúng

Câu 10. Hoạt động giáo dục theo các chủ đề trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7, bộ sách Cánh diều được tổ chức với những phương thức nào?

A. Phương thức khám phá; chế độ trải nghiệm; Chế độ tận tâm; Chế độ tương tác

B. Phương thức khám phá; Chế độ giao tiếp; Chế độ thực nghiệm; Phương pháp nghiên cứu

C. Phương thức khám phá; Phương pháp thực nghiệm và tương tác; Chế độ tận tâm; Phương pháp nghiên cứu

D. Phương thức khám phá; phương thức tương tác; Chế độ thực nghiệm; Phương pháp nghiên cứu.

Câu 11. Cách tiếp cận trong kiểm tra, đánh giá các hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp là:

A. Chú trọng đánh giá kết quả và đánh giá xếp loại học sinh

B. Đánh giá để xếp loại và đánh giá như hoạt động học tập

C. Đánh giá để phát triển người học và đánh giá để xếp loại học sinh

D. Đánh giá vì sự phát triển của người học và đánh giá với tư cách là hoạt động học tập

Câu 12. Bài học trong video bài học minh họa thuộc chủ đề nào trong bộ Hoạt động trải nghiệm và Hướng nghiệp 7, bộ sách Cánh diều?

A. Chủ đề Làm chủ gia đình

B. Chủ đề con đường tương lai

C. Chủ đề Vẻ đẹp mùa xuân

D. Chủ đề Cuộc sống quanh ta

Câu 13. Trong video bài học minh họa, các hoạt động được tổ chức cho học sinh nhằm đáp ứng các yêu cầu cần đạt ở HOẠT ĐỘNG nào?

A. Hoạt động phát triển cộng đồng

B. Các hoạt động hướng đến xã hội

C. Các hoạt động xây dựng cộng đồng

D. Hoạt động vì lợi ích công cộng

Câu 14. Trong tiết dạy trình diễn video, giáo viên đã thực hiện phương pháp tổ chức chính nào?

A. Phương pháp khám phá

B. Chế độ thử nghiệm, tương tác

C. Phương pháp cống hiến

D. Phương pháp nghiên cứu

Câu 15. Thông điệp của bài học thuyết minh trong video là gì?

A. Chúng ta cần xây dựng kế hoạch chi tiêu ngắn hạn và dài hạn để đảm bảo rằng chúng ta không chi tiêu nhiều hơn số tiền chúng ta có.

B. Làm chủ trong chi tiêu đòi hỏi chúng ta phải biết tiết kiệm và chi tiêu một cách khôn ngoan vào những gì mình có.

C. Chi tiêu hợp lý thể hiện sự tôn trọng đồng tiền. Lập kế hoạch chi tiêu cho các sự kiện gia đình giúp chúng ta sử dụng tiền một cách tiết kiệm và hiệu quả.

D. Chúng ta cần chi tiêu một cách khôn ngoan và tiết kiệm để đảm bảo một tương lai vững chắc trong tương lai.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button