Tài Liệu

Diện tích xung quanh, toàn phần hình nón Diện tích xung quanh hình nón

Hình nón là một hình học ba chiều đặc biệt với một mặt phẳng và một mặt cong hướng lên. Đầu nhọn của hình nón được gọi là đỉnh, và mặt phẳng được gọi là đáy. Trên thực tế, chúng ta có thể bắt gặp những đồ vật có hình nón như nón lá, nón kem hay nón sinh nhật.

Vậy công thức diện tích xung quanh của hình nón là gì? Công thức tính diện tích toàn phần của hình nón là gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn học sinh quan tâm, chính vì vậy hãy cùng Pubokid.vn theo dõi bài viết dưới đây nhé. Bên cạnh đó, các em có thể xem thêm: công thức tính diện tích hình thang vuông, công thức tính chu vi hình chữ nhật.

Diện tích xung quanh, tổng hình nón

 • 1. Diện tích xung quanh của hình nón là bao nhiêu?
 • 2. Diện tích xung quanh hình nón
 • 3. Diện tích toàn phần của hình nón

1. Diện tích xung quanh của hình nón là bao nhiêu?

Diện tích xung quanh hình nón sẽ bao gồm diện tích các mặt xung quanh hình nón, không bao gồm diện tích mặt đáy.

2. Diện tích xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được tính bằng tích của số pi (π) nhân với bán kính cơ sở và nhân với đường sinh của hình nón.

Sxq = .rl

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích xung quanh hình nón
 • : là hằng số Pi có giá trị 3,14
 • r: là bán kính đường tròn đáy của hình nón l: đường sinh của hình nón.

Ví dụ: Cho một hình nón có đáy là tâm O và đỉnh A. Bán kính (r) nối từ tâm của hình nón đến cạnh đáy có độ dài 6cm và độ dài đường sinh (l) nối từ đỉnh A xuống đến một điểm tùy ý. Kỳ trên dài 8cm. Diện tích xung quanh hình nón này là bao nhiêu?

Phần thưởng:

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình nón, ta có:

Sxq = .rl = .8,6 = 48π (cm) ²

Đáp số: 48π (cm) ²

3. Diện tích toàn phần của hình nón

Diện tích toàn phần của hình nón là độ lớn của toàn bộ không gian hình nón, bao gồm diện tích xung quanh và diện tích hình tròn đáy.

Diện tích toàn phần của một hình nón được tính bằng tổng diện tích xung quanh hình nón và diện tích đáy của hình nón.

Stp = Sxq + Bottom Stp = π.rl + π.r2

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích xung quanh hình nón
 • Đáy: là diện tích đáy của hình nón
 • π: là ​​hằng số Pi có giá trị 3,14
 • r: là bán kính của đường tròn đáy của hình nón
 • l: đường sinh của hình nón

Ví dụ: Cho hình nón bất kỳ có đáy là tâm O và đỉnh A. Bán kính (r) nối từ tâm của hình nón với bất kỳ cạnh nào của mặt đáy dài 5cm. Diện tích toàn phần của hình nón này là bao nhiêu, khi biết độ dài đoạn thẳng nối đỉnh A với một điểm bất kỳ trên mặt đáy là 7cm.

Phần thưởng:

Áp dụng công thức, ta có:

Sxp = .rl = .5,7 = 35π (cm) ²

Đáy = .r² = .5² = 25π (cm) ²

Stp = Sxp + Đáy = 35π + 25π = 60π (cm) ²

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button