Tài Liệu

Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế bồi dưỡng thường xuyên

Tải xuống Bản in

Phiếu góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế bồi dưỡng thường xuyên

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019 / TT-BGDĐT ngày 12/11. Năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đang được lấy ý kiến ​​để hoàn thiện. Sau đây là mẫu phiếu góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế bồi dưỡng thường xuyên, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Giáo án tập làm văn lớp 3 cánh diều

Công văn 594 góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế bồi dưỡng thường xuyên

Thực hiện Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. giáo viên dạy các trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2014 / TTBGDDT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Thông tư).

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2001 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ. Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định 89). Nghị định 89 không quy định bắt buộc phải có chứng chỉ đối với hình thức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, không còn hình thức bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với công chức … Sửa đổi, bổ sung Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Các cơ sở, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên phải cập nhật theo quy định tại Nghị định 89, Luật Giáo dục 2019 nhằm góp phần giảm hoặc bỏ quy định về chứng chỉ không cần thiết đối với viên chức theo chủ trương của Chính phủ.

Có hai nội dung trọng tâm sửa đổi, bổ sung Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên:

Người đầu tiên: Thay thế Điều 12 Thông tư 19 theo hướng từ việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên hàng năm do cơ sở đào tạo thực hiện sang công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Căn cứ thay thế: Khoản 2 Điều 1 Nghị định 89 không còn quy định về cấp chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thứ hai: Bổ sung nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Khoản 3 Điều 15 trên cơ sở đã thay thế Điều 12: “ghi nhận việc hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục”. Nội dung bổ sung này phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức giáo dục thường xuyên đồng thời là đơn vị quản lý. chỉ đạo thống nhất kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục,

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác như: Quy trình xây dựng tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, đối tượng áp dụng, trách nhiệm của đơn vị tổ chức bồi dưỡng thường xuyên khi thi hành công vụ. Phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo …

Hiện dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-thong-tu-suadoi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy -che-boi-duong-thuong-xuyen-Giao-vien-canbo-5059. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến ​​về dự thảo Thông tư trên. Văn bản góp ý gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trước ngày 05 tháng 8 năm 2022 theo địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, ​​thành phố Hà Nội; Bản điện tử gửi về địa chỉ email: vugiang@moet.gov.vn.

Cho ý kiến ​​về Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế bồi dưỡng thường xuyên

Đang cập nhật ….

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Pubokid.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button