Tài Liệu

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Âm nhạc mô đun 3 Tiểu học

Tải xuống

Giáo án minh họa mô đun Âm nhạc 3 Tiểu học là giáo án mẫu theo chương trình mới dành cho quý thầy cô tham khảo để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu mô đun 3. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập cuối cùng trong mô-đun âm nhạc 3

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

(Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật dạy học và cách tiến hành bài học)

Tên chủ đề: Bài ca muôn loài

Môn học: Âm nhạc

Các yêu cầu cần đáp ứng:

1. Phẩm chất:

– Chăm chỉ: Có ý thức học hỏi.

– Biết yêu thương, chia sẻ, kính trọng ông bà, cha mẹ.

2. Năng lực chung:

– Tự học: Có ý thức học tập, nhận biết và biết cách chơi các loại nhạc cụ.

– Giao tiếp hợp tác: Trình bày theo nhóm.

3. Khả năng đặc biệt:

– Luyện cách đánh đàn chính xác, thể hiện tiết tấu.

– Kể tên và cảm nhận nhạc cụ

– Biết vận động đơn giản theo tiết tấu.

– Bước đầu biết hát đúng cao độ, trường độ.

– Biết hát rõ lời, hát đúng sắc thái, tư thế. Biết hát kết hợp gõ đệm.

– Đọc đúng tên nốt nhạc, đọc đúng cao độ, độ dài các nốt nhạc lúc đầu.

nội dung bài học: Hát

Tên bài học: Ngôi sao nhỏ lấp lánh. Nhạc Pháp

Nội dung tư liệu / bài học: Ngôi sao nhỏ lấp lánh. Nhạc Pháp

– Nguồn: Sách giáo khoa Âm nhạc 1.

Công việc

Mục tiêu
công việc

PP, KTDH

Phương pháp
Thúc giục

Phương pháp
trình diễn

Khởi động

Hoạt động: Nghe giai điệu của bài hát

Giới thiệu và đề xuất

Phát video và tập thể dục

Bắt đầu bằng giọng nói

Lao động: Biết thực hiện các động tác đơn giản theo tiết tấu.

PC: Biết yêu thương, chia sẻ, kính trọng ông bà, cha mẹ.

NLC: Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu học tập

PP: Dalcroze, Hoạt động nhóm

KT: hỏi và trả lời.

PP: quan sát

CC: Đặt một câu hỏi

Tìm hiểu bài hát, tác giả, xuất xứ

Nghe giai điệu và di chuyển

Bắt đầu bằng giọng nói

Phát hiện: Hoạt động: Học hát

LĐ: Bước đầu biết hát đúng cao độ, thuộc lời lâu, rõ lời, hát với sắc thái, tư thế phù hợp.

NLC: Mạnh dạn nêu quan điểm trong học tập, hợp tác với bạn.

PP: Orff, Làm mẫu, hoạt động nhóm.

KT: Chia nhóm

PP: quan sát

CC: Tỉ lệ

Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu.

Học hát từng câu

Bài hát đầy đủ

Hát toàn bộ bài hát theo giai điệu

Luyện tập: Hoạt động: Hát và đệm đàn

LĐ: Bước đầu biết hát đúng cao độ, trường độ, hát rõ lời, hát đúng sắc thái, tư thế phù hợp, kết hợp gõ đệm theo phách.

PP: Mô hình hóa

KT: Chia thành các nhóm

PP: Quan sát

CC: quy mô, đặt câu hỏi

Hướng dẫn hát vỗ tay theo phách.

Vận dụng:

Hoạt động: Hát và gõ đệm

Lao động: Biết hát đúng cao độ, dài hơi, rõ lời, hát đúng sắc thái, tư thế phù hợp, kết hợp gõ đệm theo nhịp.

NLC: Tích cực, chủ động, sáng tạo âm nhạc.

PP: Trình diễn

KT: Chia thành các nhóm

PP: quan sát

CC: Tỉ lệ

Trình bày nhóm.

Kiểm tra đánh giá: Nội dung hát

Mức độ

ND hát

Chưa xong

Hoàn thành

Tốt lắm

Hát rõ ràng

Hát với sắc thái

Tư thế đúng khi hát

Hát có nhạc đệm

Đặt tên cho bài hát.

nội dung bài học: Đọc nhạc

Tên bài học: CÁC BƯỚC KHÁC-MII

Nội dung tư liệu / bài học: đọc nhạc

Nguồn (SGK): Kết nối kiến ​​thức

Công việc

Mục tiêu
công việc

PP, KTDH

Phương pháp
Thúc giục

Làm thế nào để thực hiện

Khởi động

Hoạt động: Chơi trò chơi: Cây cao – bóng thấp.

NLC: Khả năng tự chủ và tự học

Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

PP Dalcroze: KT chia nhóm.

PP quan sát

CC: quy mô
PP Hỏi & Đáp
CC: đặt một câu hỏi

– GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Cây cao – bóng thấp.

Phát hiện

Hoạt động: Đọc ghi chú.

TĐN: Đọc đúng tên nốt nhạc, trước hết đọc đúng cao độ, độ dài các nốt nhạc.

PP Kodaly

PP như mẫu

KT hỏi một câu hỏi

PP quan sát

CC: quy mô

PP Hỏi & Đáp
CC: câu hỏi

– HS quan sát GV đàn từng nốt cho HS nghe và đọc lại.

Thực tiễn

Hoạt động: Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay (kodaly)

TĐN: Đọc đúng tên nốt nhạc, trước hết đọc đúng cao độ, độ dài các nốt nhạc.

PP Kodaly

PP như mẫu

KT chia nhóm

PP quan sát

CC: quy mô

PP Hỏi & Đáp

CC: câu hỏi

Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết nốt nhạc bằng các ký hiệu bàn tay.

Vận dụng

Hoạt động: Trò chơi đọc nốt nhạc to và nhỏ

LĐ: Biết đọc nốt nhạc to, nhỏ theo trò chơi.

Trò chơi PP

KT chia nhóm

PP quan sát

CC: quy mô

PP đánh giá qua sản phẩm học tập

CC: sản phẩm học tập

Học sinh tham gia trò chơi theo nhóm.

Kiểm tra đánh giá: Nội dung đọc nhạc

Mức độ

Tiêu chuẩn

Không đạt

Được

1. Đọc đúng tên 3 nốt Mi, D, Đô.

2. Biết đọc 3 nốt E, D, C kết hợp gõ tay đúng cao độ, độ dài.

3. Đọc đúng cao độ, 3 nốt Mi, D, C kết hợp ký hiệu bàn tay.

4. Tạo mẫu 2 âm, 3 âm với 3 nốt Mi, Rê, Đô.

nội dung bài học: Âm nhạc thường thức

Tên bài học: Giới thiệu một số nhạc cụ gõ của nước ngoài

Nội dung tư liệu / bài học: Âm nhạc thông thường

Nguồn (Sách giáo khoa): Chân trời sáng tạo, lớp 1

Công việc

(Đầu tiên)

Mục tiêu hoạt động

(2)

PP, KTDH

(3)

Phương pháp
Thúc giục

Phương pháp
trình diễn

(4)

Khởi động

Hoạt động: Ôn tập bài hát “Múa đàn tính”.

Hoạt động: Giới thiệu nội dung dạy học.

Giáo viên: Giúp học sinh ôn lại bài hát “Múa” và cùng nhau giới thiệu về nhạc cụ traigle.

PP: Dalcroze: KT: chia thành nhiều nhóm.

PP quan sát

CC: quy mô
PP Hỏi & Đáp
CC: câu hỏi

– Giáo viên cho học sinh hát lại bài “Múa”. Giáo viên kết hợp đệm với traigle. Học sinh hát kết hợp gõ đệm toàn thân.

– Từ hoạt động trên, giáo viên giới thiệu dụng cụ traigle.

Phát hiện

Hoạt động: Giới thiệu maracas và dụng cụ traigle

NLC: Tự giác học tập, có ý thức học hỏi, nhận biết và biết cách chơi các loại nhạc cụ.

LĐ: Cảm thụ âm nhạc: Gọi tên và cảm nhận nhạc cụ

Maracas và traigles.

PP: Kodaly, người mẫu

KT: Đặt một câu hỏi

PP quan sát

CC: quy mô

PP Hỏi & Đáp
CC: câu hỏi

– Giáo viên giới thiệu tên, hình dáng, âm sắc, cách sử dụng đàn ma-ra-ô.

– Cho học sinh làm quen.

Thực tiễn

Hoạt động: Cảm nhận âm sắc của nhạc cụ.

NLC: Giao tiếp hợp tác, trình bày nhóm.

Hợp tác: Học sinh phân biệt được âm sắc, tiết tấu của từng loại nhạc cụ. Biết vận động phù hợp với nhịp điệu của từng loại nhạc cụ.

PP: Kodaly, người mẫu

KT: chia thành nhiều nhóm

PP quan sát

CC: quy mô

PP Hỏi & Đáp

CC: câu hỏi

Trò chơi: Cô giáo

phổ biến luật chơi. Học sinh vận động phù hợp theo âm thanh của đàn.

Vận dụng:

Tổ chức hát kết hợp gõ đệm

NLC: Giao tiếp hợp tác, trình bày nhóm.

Người góp phần: Học sinh biết sử dụng các loại nhạc cụ để đệm theo bài múa.

PP: trò chơi

KT: phân chia nhóm, làm việc trí óc.

PP quan sát

CC: quy mô

PP đánh giá qua sản phẩm học tập

CC: sản phẩm học tập

– GV hướng dẫn HS 2 mẫu tiết tấu.

– Yêu cầu nhóm 1 gõ mẫu 1 bằng traigle, nhóm 2 gõ mẫu 2 bằng maracas.

– Hai nhóm hát kết hợp gõ đệm hai loại nhạc cụ theo giai điệu bài hát.

Kiểm tra đánh giá: Nội dung Ý thức Âm nhạc

 1. Tên nhạc cụ có dạng hình tam giác là gì?
 2. Chuông Tam Giác Thanh Beat
 3. Làm thế nào để sử dụng nhạc cụ Bell Triangle một cách chính xác?
 4. Nắm chặt phần thân tam giác Giữ chặt dây treo
 5. Những vật phẩm nào có thể tạo nên một nhạc cụ Maracas?
 6. Chai thủy tinh Chai nhựa
 7. Điều gì thường gặp ở các nhạc cụ Maracas?
 8. Hạt nước: sỏi, đậu…
 9. Nhạc cụ nào âm thanh to hơn?
 10. Tam giác chuông Maracas

BẢNG KIỂM TRA TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ

Nội dung

Tiêu chuẩn

Mức độ

Chưa xong

Hoàn thành

Tốt lắm

Hát

Biết hát rõ lời, hát đúng sắc thái, tư thế phù hợp.

Hát không lời

Hát rõ lời, không lộ sắc thái

Hát rõ ràng, hát với sắc thái và tư thế phù hợp

Biết hát kết hợp gõ đệm.

Không biết hát có đệm

Hát kết hợp gõ đệm không nhịp nhàng

Hát với nhạc đệm nhịp nhàng

Đọc nhạc

Đọc đúng tên nốt nhạc, kết hợp ký hiệu tay.

Không đọc tên chính xác

Đọc đúng tên nốt nhạc mà không cần kết hợp ký hiệu bàn tay

Đọc đúng tên nốt nhạc, kết hợp với dấu tay

Đọc đúng cao độ, độ dài các nốt nhạc

Đọc không đúng cao độ, dài dòng

Đọc đúng cao độ nhưng không đúng độ dài hoặc ngược lại.

Đọc đúng cao độ, độ dài các nốt nhạc

Âm nhạc thông thường

Nhận biết và gọi tên các dụng cụ âm nhạc

Cụ vẫn chưa được đặt tên

Có thể kể tên các loại nhạc cụ

Nhận biết và gọi tên các dụng cụ âm nhạc

Biết chơi nhạc cụ đúng tư thế, đúng cách.

Chơi nhạc cụ sai tư thế và đúng cách

Tiếp thị nhạc cụ đúng tư thế, không đúng cách hoặc ngược lại.

Chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng cách

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

 • 3.0. ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô-đun
 • Ngân hàng câu hỏi mô-đun 3 môn toán cấp tiểu học
 • Mô-đun 3 Kế hoạch bài học minh họa Sơ cấp – Tất cả các môn học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button