Tài Liệu

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 9 năm 2022 – 2023 Phân phối chương trình môn Tiếng Anh 9

Kế hoạch dạy học tiếng Anh 9 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế, bao gồm phân phối chương trình hoạt động của học sinh và phân bổ thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến ​​thức, có đủ năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua Phiếu phân phối chương trình Tiếng Anh 9 năm 2022 giúp quý thầy cô nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết trình tổ chuyên môn duyệt. Bên cạnh đó, quý thầy cô hãy tham khảo thêm: giáo án dạy môn GDCD 9, Ngữ văn 9. Dưới đây là bộ Giáo án Tiếng Anh 9 năm 2022, mời các bạn tải về máy tại đây.

Phân phối chương trình Tiếng Anh 9 năm 2022

Cả năm: 35 tuần, 105 giờ

Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết / tuần = 54 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết / tuần = 51 tiết

Học kỳ I: (18 tuần x 3) = 54 tiết

Tuần

Giai đoạn

Tên bài học

Ghi chú

Tuần 1

Đầu tiên

Bản sửa đổi + Giới thiệu Hướng dẫn học Tiếng Anh 9+

2

Phần 1. Môi trường địa phương– Bắt đầu

3

Đơn vị 1. Môi trường cục bộ– Xem xét kỹ hơn 1

Tuần 2

4

Đơn vị 1. Môi trường địa phương– Xem xét kỹ hơn 2

5

Đơn vị 1. Môi trường địa phương – Truyền thông

6

Bài 1. Môi trường địa phương– Kỹ năng 1

Tuần 3

7

Unit 1. Môi trường địa phương – Kỹ năng 2

số 8

Đơn vị 1. Môi trường địa phương – Nhìn lại và Dự án

9

Unit 2. City Life– Bắt đầu

Tuần 4

mười

Bài 2. Cuộc sống thành phố – Cái nhìn gần hơn 1

11

Bài 2. Cuộc sống thành phố – Cái nhìn gần hơn 2

thứ mười hai

Unit 2. City Life– Communication

Kiểm tra 15 ‘

Tuần 5

13

Unit 2. City Life– Skills 1

14

Unit 2. City Life– Skills 2

15

Unit 2. City Life – Nhìn lại và Dự án

Tuần 6

16

Bài 3. Căng thẳng và áp lực tuổi teen – Bắt đầu

17

Bài 3. Căng thẳng và áp lực tuổi teen – Cái nhìn cận cảnh 1

18

Bài 3. Căng thẳng và áp lực tuổi teen – Cái nhìn cận cảnh 2

Tuần 7

19

Bài 3. Căng thẳng và áp lực tuổi teen – Giao tiếp

20

Bài 3. Căng thẳng và áp lực tuổi teen – Kỹ năng 1

21

Bài 3. Căng thẳng và áp lực tuổi teen – Kỹ năng 2

Tuần 8

22

Bài 3. Căng thẳng và áp lực tuổi teen – Nhìn lại và Dự án

23

Đánh giá 1 (P1)

24

Đánh giá 1 (P2)

Tuần 9

25

Ôn tập

26

Bài kiểm tra giữa kỳ đầu tiên

27

Bài 4. Cuộc sống trong quá khứ – Bắt đầu

Tuần 10

28

Bài 4. Cuộc sống trong quá khứ – Nhìn gần hơn 1

29

Bài 4. Cuộc sống trong quá khứ – Nhìn gần hơn 2

30

Bài 4. Cuộc sống trong quá khứ – Giao tiếp

Tuần 11

31

Bài 4. Cuộc sống trong quá khứ – Kỹ năng 1

32

Bài 4. Cuộc sống trong quá khứ – Kỹ năng 2

33

Kiểm tra bằng văn bản sửa chữa

Kiểm tra 15 ‘

Tuần 12

34

Bài 4. Cuộc sống trong quá khứ – Nhìn lại và Dự án

35

Bài 5. Kỳ quan Việt Nam – Khởi động

36

Bài 5. Kỳ quan Việt Nam – Cận cảnh 1

Tuần 13

37

Bài 5. Kỳ quan Việt Nam – Nhìn gần hơn 2

38

Bài 5. Kỳ quan Việt Nam – Truyền thông

39

Bài 5. Kỳ quan Việt Nam – Kỹ năng 1

Tuần 14

40

Bài 5. Kỳ quan Việt Nam – Kỹ năng 2

41

Bài 5. Kỳ quan Việt Nam – Nhìn lại và Dự án

(có thể tự nghiên cứu, làm video)

42

Unit 6. Vietnam: Then and Now – Bắt đầu

Tuần 15

43

Unit 6. Vietnam: Then and Now – Cận cảnh 1

44

Bản sửa lại (Đọc-Nghe-Viết)

45

Revision (Nói- có thể tự học, làm video)

Tuần 16

46

Unit 6. Vietnam: Then and Now – Nhìn gần hơn 2

47

Unit 6. Vietnam: Then and Now – Giao tiếp

48

Unit 6. Vietnam: Then and Now – Kỹ năng 1

Tuần 17

49

Unit 6. Vietnam: Then and Now – Kỹ năng 2

50

Unit 6. Vietnam: Then and Now – Nhìn lại và Dự án

51

Đánh giá 2 (P1)

Tuần 18

52

Đánh giá 2 (P2)

53

Bài kiểm tra cuối kỳ đầu tiên (Bài kiểm tra miệng)

54

Bài kiểm tra cuối kỳ đầu tiên (Nghe-Đọc-Viết)

Học kỳ II

Giai đoạn

Tiêu đề

Ghi chú

55

56

57

58

59

60

Bài 7 Công thức nấu ăn và thói quen ăn uống

Bài học 2: Xem xét kỹ hơn 1

Bài 3: Nhìn gần hơn 2

Bài 4: Giao tiếp

Bài 5: Kỹ năng 1

Bài 6: Kỹ năng 2

Bài 7: Nhìn lại quá khứ; dự án

61

62

63

64

65

66

67

Đơn vị 8 Du lịch

Bài học 1: Bắt đầu

Bài học 2: Xem xét kỹ hơn 1

Bài 3: Nhìn gần hơn 2

Bài 4: Giao tiếp

Bài 5: Kỹ năng 1

Bài 6: Kỹ năng 2

Bài 7: Nhìn lại quá khứ; dự án

68

69

70

71

72

73

74

Tiếng Anh trên thế giới Unit 9

Bài học 1: Bắt đầu

Bài học 2: Xem xét kỹ hơn 1

Bài 3: Nhìn gần hơn 2

Bài 4: Giao tiếp

Bài 5: Kỹ năng 1

Bài 6: Kỹ năng 2

Bài 7: Nhìn lại quá khứ; dự án

75

76

Đánh giá 3

Bài học 1: Ngôn ngữ

Bài 2: Kỹ năng

77

Bài kiểm tra số 3

78

79

80

81

82

Unit 10 Du hành vũ trụ

Bài học 1: Bắt đầu

Bài học 2: Xem xét kỹ hơn 1

Bài 3: Nhìn gần hơn 2

Bài 4: Giao tiếp

Bài 5: Kỹ năng 1

83

Trả lại và sửa bài kiểm tra số 3

84

85

Unit 10 Du hành vũ trụ

Bài 6: Kỹ năng 2

Bài 7: Nhìn lại quá khứ; dự án

86

87

88

89

90

91

92

Unit 11 Thay đổi vai trò trong xã hội

Bài học 1: Bắt đầu

Bài học 2: Xem xét kỹ hơn 1

Bài 3: Nhìn gần hơn 2

Bài 4: Giao tiếp

Bài 5: Kỹ năng 1

Bài 6: Kỹ năng 2

Bài 7: Nhìn lại quá khứ; dự án

93

Bài kiểm tra số 4

94

95

96

97

98

Bài 12 Nghề nghiệp tương lai của tôi

Bài học 1: Bắt đầu

Bài học 2: Xem xét kỹ hơn 1

Bài 3: Nhìn gần hơn 2

Bài 4: Giao tiếp

Bài 5: Kỹ năng 1

99

Thanh toán và sửa chữabTôi kiểm tra số 4

100

101

Bài 12 Nghề nghiệp tương lai của tôi

Bài 6: Kỹ năng 2

Bài 7: Nhìn lại quá khứ; dự án

102

103

Đánh giá 4

Bài học 1: Ngôn ngữ

Bài 2: Kỹ năng

104

Kiểm tra học kì II

105

Thanh toán và sửa chữa btôi kiểm tra Học kỳ II

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button