Tài Liệu

Ma trận theo chủ đề môn Tin học 7 Sách Kết nối tri thức 2022

Ma trận đề Tin học 7 Sách Kết Nối Kiến Thức 2022 được nhiều người quan tâm và tìm kiếm. Pubokid.vn xin cung cấp tới bạn đọc bảng đặc tả kỹ thuật môn Tin học lớp 7. Mời bạn đọc tham khảo và tải về.

Ma trận theo chủ đề Tin học 7 mới nhất

  • 1. Ma trận chuyên đề là gì?
  • 2. Ma trận theo chủ đề Tin học 7 Sách Kết nối tri thức

1. Ma trận chuyên đề là gì?

Khá nhiều bạn thắc mắc về ma trận trong chương trình giáo dục như thế nào? Có thể thấy, ma trận được sử dụng trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học.

Những năm gần đây, ở cấp THCS và THPT, khi ra đề kiểm tra 15 phút 1 tiết dưới mọi hình thức từ tự luận đến trắc nghiệm, giáo viên phải xây dựng ma trận đề thi. .

Ma trận câu hỏi là một bản đồ mô tả chi tiết các nội dung và tiêu chuẩn cần đánh giá, nó là một thiết kế kỹ thuật dùng để biên soạn đề kiểm tra và đề thi. Cụ thể, nội dung đề kiểm tra thuộc bài nào, chương nào, phần nào, ở cấp độ nào (các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng) mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi. , bao nhiêu điểm cho mỗi câu hỏi, tổng điểm của từng mức là bao nhiêu, tỉ số giữa điểm của từng mức với điểm của cả bài thi là bao nhiêu, rồi tổng số câu của cả câu hỏi là bao nhiêu.

2. Ma trận theo chủ đề Tin học 7 Sách Kết nối tri thức

THÔNG TIN LỚP 7

BẢNG MÔ TẢ KỸ THUẬT CÁC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA THEMED

Chủ đề

Nội dung

Đánh giá bằng cấp

Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận biết

Biết

Sự hiểu biết

Vận dụng

Sử dụng cao

Chủ đề 1 (A)

Bài 1. Thiết bị đầu vào và đầu ra

Biết

– Biết và nhận biết các thiết bị đầu vào và đầu ra của các loại và hình dạng khác nhau,

Biết chức năng của từng thiết bị này trong việc thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin.

– Đưa ra các ví dụ cụ thể về các thao tác không đúng sẽ gây ra lỗi cho thiết bị và hệ thống xử lý thông tin.

Vận dụng

– Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính.

3 (TN)

1 TH)

Bài 2. Phần mềm máy tính

Biết

Phân biệt giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.

Kể tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng.

Sự hiểu biết

Giải thích ngắn gọn các chức năng điều khiển và quản lý của hệ điều hành,

2 (TN)

1 (TN)

Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính

Biết

– Đưa ra các ví dụ minh họa.

– Biết tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.

Sự hiểu biết

– Giải thích phần mở rộng tên tệp của loại tệp,

Vận dụng

– Tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa tệp và thư mục.

Sử dụng cao

– Thao tác thành thạo: tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa tệp và thư mục.

2 (TN)

1 (TN)

1 TH)

1 TH)

Chủ đề 2 (C)

Bài 4. Một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

Biết

Nêu một số chức năng cơ bản của mạng xã hội. Nhận biết rằng một số trang web là mạng xã hội.

– Kể tên một kênh trao đổi thông tin phổ biến trên Internet và loại thông tin được trao đổi trên kênh đó.

– Nêu ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin sai mục đích.

Vận dụng

Sử dụng một số chức năng cơ bản của mạng xã hội để trao đổi và chia sẻ thông tin.

3 (TN)

1 TH)

Chủ đề 3 (D)

Bài 5. Cách ứng xử trong không gian mạng

Biết

– Nêu một số ví dụ về truy cập không hợp lệ vào các nguồn thông tin và các kênh truyền thông.

– Biết được tác hại của căn bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.

– Nêu cách ứng xử phù hợp khi gặp các kênh truyền thông trực tuyến hoặc kỹ thuật số có thông tin có nội dung xấu, thông tin không phù hợp lứa tuổi.

Vận dụng

– Biết nhờ người lớn giúp đỡ và cho lời khuyên khi cần thiết như khi bị bắt nạt trên mạng

– Giao tiếp trực tuyến (trực tuyến hoặc ngoại tuyến) phù hợp với các quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện hành vi có văn hóa.

3 (TN)

2 (TN)

Chủ đề 4

(E)

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

Biết

Nêu một số chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính.

2 (TN)

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

Biết

– Có thể sử dụng công thức và sử dụng địa chỉ trong công thức, tạo bảng tính đơn giản với dữ liệu được tính theo công thức.

Vận dụng

– Thực hiện một số phép toán thông thường

2 (TN)

1 (TN)

2 (TN)

Bài 8. Dụng cụ hỗ trợ tính toán

Biết

– Nhận biết và giải thích chức năng của một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT

Vận dụng

– Sử dụng một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT.

2 (TN)

1 (TN)

1 (TN)

Bài 9. Trình bày bảng tính

Biết

Biết một số hàm để định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính

Vận dụng

– Thực hiện một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính

Sử dụng cao

– Áp dụng một số hàm tính toán dữ liệu như SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX

2 (TN)

Bài 10. Hoàn thiện trang tính

Sử dụng cao

– Sử dụng bảng tính điện tử để giải quyết một số công việc cụ thể đơn giản.

3 (TH)

Bài 11. Tạo trình chiếu

Biết

Nêu một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu.

Vận dụng

– Tạo một báo cáo với tiêu đề, phân cấp, hình ảnh minh họa, hình ảnh động.

2 (TN)

1 (TN)

2 (TH)

Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang trình bày

Vận dụng

– Sao chép dữ liệu thích hợp từ tệp văn bản vào trang chiếu.

– Sử dụng các định dạng thích hợp cho văn bản, hình ảnh minh họa và hiệu ứng.

2 (TN)

1 (TN)

2 (TH)

Bài 13. Luyện tập chung: Hoàn thiện bài thuyết trình

Vận dụng.

– Sử dụng các hiệu ứng một cách hợp lý.

– Tổng hợp và sắp xếp các nội dung hiện có thành một bài thuyết trình hoàn chỉnh.

3 (TH)

Chủ đề 5 (F)

Bài 14 Thuật toán tìm kiếm

Sự hiểu biết

– Giải thích thuật toán tìm kiếm tuần tự.

– Biểu diễn và mô phỏng hoạt động của các thuật toán cơ bản (sắp xếp, tìm kiếm, …) trên một tập dữ liệu đầu vào nhỏ.

1 (TN)

2 (TN)

Bài 15. Tìm kiếm nhị phân

Sự hiểu biết

Giải thích thuật toán tìm kiếm nhị phân.

– Giải thích mối quan hệ giữa sắp xếp và tìm kiếm, đưa ra các ví dụ minh họa.

– Biểu diễn và mô phỏng hoạt động của thuật toán tìm kiếm nhị phân với tập dữ liệu đầu vào nhỏ.

1 (TN)

2 (TN)

Bài 16. Thuật toán sắp xếp

Biết

Nêu ý nghĩa của việc chia một bài toán thành các bài toán nhỏ hơn.

Sự hiểu biết

– Giải thích một số thuật toán sắp xếp cơ bản

– Biểu diễn và mô phỏng hoạt động của thuật toán sắp xếp với các tập dữ liệu đầu vào nhỏ.

2 (TN)

2 (TN)

29 CNY

12 TN

15 THẺ

LẦN THỨ 4

48%

20%

25%

7%

68%

32%

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Dành cho giáo viên ở chuyên mục Văn bản và Giáo dục – Đào tạo ở mục Biểu mẫu.

Những bài viết liên quan:

  • Giáo án Powerpoint Tin học 7 sách Kết nối tri thức 2022
  • Phân phối chương trình Tin học 7 Sách Kết nối tri thức 2022
  • Giáo án Tin học 7 Sách Kết nối tri thức 2022

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button