Biểu mẫu

Mẫu công văn cam kết 2022

Mẫu thư cam kết phổ biến nhất

  • 1. Mẫu giấy cam kết là gì?
  • 2. Mẫu giấy cam kết
  • 3. Mẫu giấy cam kết chất lượng sản phẩm
  • 4. Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm
  • 5. Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy cam kết

Mẫu giấy cam kết là văn bản được lập ra để ghi lại cam kết của một cá nhân. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Thư hướng dẫn mẫu
  • Mẫu thư khiếu nại

1. Mẫu giấy cam kết là gì?

Mẫu thư cam kết là mẫu giấy cam kết của một cá nhân, tổ chức nhằm cam kết thực hiện một vấn đề nào đó. Mẫu giấy cam kết nêu rõ: thông tin của tổ chức đã cam kết và nội dung của bản cam kết

2. Mẫu giấy cam kết

Mẫu công văn dưới đây được sử dụng chung cho mọi trường hợp, nội dung công văn mang tính mở để người đọc dễ điền thông tin nên khi đọc có thể tham khảo và tải về máy để sửa đổi cho phù hợp. phù hợp với công ty của bạn và tình hình vấn đề cần nêu ra. Vui lòng đọc mẫu sau:

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số:… / CV-…

V / v cam kết ………

…………., ngày tháng năm …

Kính gửi công ty………….

(Địa chỉ nhà:……………………………………..)

Ngày…. tháng…. năm……, …………………………………………………..………

(Bạn trình bày hoàn cảnh và nguyên nhân dẫn đến việc bạn gửi một công văn với nội dung như trên, chẳng hạn như trước đó, bạn đã có hành vi chậm thanh toán / giao hàng /… cho chủ thể quyền, vì vậy, bây giờ bạn làm công văn này để cam kết với những đối tượng rằng bạn sẽ không vi phạm lần thứ hai)

Vì vậy, (Công ty) Tôi làm công văn này xin cam kết với Quý Công ty / Quý cơ quan là Ông / Bà ……

…………………… ..

…………………… ..

Trân trọng kính chào Quý Công ty / Quý cơ quan / Ông / Bà ………… (mục đích của công văn, kính mong được tiếp tục hợp tác,…)

(Công ty) Tôi xin xác nhận rằng thông tin mà tôi đã đề cập ở trên là trung thực, đúng sự thật và khách quan. Nếu sai, (công ty) tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Kính gửi Quý Công ty / Cơ quan / Ông / Bà …… xem xét.

Cảm tạ./.

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT;

Người quản lý
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu giấy cam kết chất lượng sản phẩm

Mẫu thư dưới đây được áp dụng cho một trường hợp cụ thể: Mẫu thư cam kết chất lượng sản phẩm. Công văn cam kết chất lượng sản phẩm sẽ giúp người mua hàng có thêm niềm tin vào sản phẩm. Theo tâm lý người tiêu dùng, họ sẽ luôn ưu tiên những sản phẩm có chất lượng đảm bảo.

Vì vậy, việc soạn thảo văn bản cam kết chất lượng sản phẩm rất có ý nghĩa đối với cả người bán và người mua. Người bán sẽ tăng doanh thu và người mua sẽ biết rõ về sản phẩm.

Mẫu giấy cam kết chất lượng sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất / cung cấp sản phẩm tiết kiệm thời gian, đạt tiêu chuẩn không trái với quy định của pháp luật.

CÔNG TY…………
Con số : ……../………..
V / v cam kết bổ sung Giấy chứng nhận kết quả đo hiệu suất năng lượng tối thiểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày tháng năm……

Kính gửi: CỤC HẢI QUAN …………………….

Tên công ty:………………………………………. . ………

Mã số thuế:………………………………………. . …………….

Trụ sở chính:………………………………………. .. ……..

Fax Điện thoại:………………. ……….

Ngày… /… /… chúng tôi mở tờ khai số …………… tại Chi cục Hải quan CK ………… .. với nội dung chi tiết như sau:

  • Số vận đơn: …………………….
  • Hóa đơn không có……………………………
  • Tên sản phẩm: như trong khai báo

Trong thư này, chúng tôi cam kết sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu của phòng thử nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở tờ khai và cam kết thực hiện. Biện pháp khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khai báo và cam kết trên

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

4. Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm

Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm là văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký kết, nếu bên nào không thực hiện đúng nội dung cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết được sử dụng phổ biến trong cuộc sống và công việc khi hai bên có thỏa thuận, thống nhất về một vấn đề nào đó.

CÔNG TY……………………
_______________

Con số:………
V / v cam kết chịu trách nhiệm về
tất cả nội dung quảng cáo trong TVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—— o0o ——

………….ngày…. tháng…. năm…..

Thân mến: ………

Tên công ty: ……………………………………

Trang mạng: …………

Địa chỉ nhà:……………………………………………….

Mã số kinh doanh:……………………. Điện thoại:……………..

Ngày …………, Công ty ………… .. tham gia chương trình TVC quảng cáo của Công ty …………. và đã gửi… Clip TVC. Bao gồm Clip ………… .. 10s và ………… ..30s:

Trong thư này, Công ty …………………… ..com xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung quảng cáo trong hai clip TVC.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

5. Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy cam kết

Bạn đọc cần lưu ý những nội dung sau trong mẫu giấy cam kết:

– Xác định những vấn đề cơ bản cần nêu trong công văn;

– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến / nơi nhận công văn;

– Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

– Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp nhận hồ sơ; số điện thoại của đơn vị / cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Trang mạng. Nếu người nhận ở phần địa chỉ của Công văn là các chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước thì phần người nhận không ghi “như trên”Nhưng viết trực tiếp các chức danh / chức vụ đó;

– Trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không ký được thì người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo quy định của pháp luật và phải có tài liệu kèm theo chứng minh đầy đủ. điều kiện để ký thay thế (chẳng hạn như Giấy ủy quyền).

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button