Tài Liệu

Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời (3 mẫu) Đơn xin miễn sinh hoạt đảng tạm thời

Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời là đơn do một cá nhân đảng viên lập và gửi lên cơ quan cấp trên để đề nghị được miễn sinh hoạt Đảng có thời hạn. Nội dung mẫu đơn cần trình bày những thông tin cơ bản của cá nhân đảng viên như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng, nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác, sinh hoạt đảng. .

Theo quy định, các trường hợp được tạm miễn sinh hoạt Đảng gồm: Đảng viên cao tuổi là đảng viên hết tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; Đảng viên sức khỏe yếu được chi bộ xem xét căn cứ vào tình trạng sức khỏe thực tế của đảng viên; Đảng viên thuộc các đối tượng trên tự nguyện làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ …. Vậy sau đây là mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Việc đóng Đảng phí cũng như sinh hoạt Đảng là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của người Đảng viên. Theo đó, khi được miễn sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại Hướng dẫn số 27-HD / BTCTW:

Thực hiện nhiệm vụ Đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khoẻ; giữ vững tư cách Đảng viên; đóng Đảng phí theo quy định

Ngoài ra, khi được miễn sinh hoạt Đảng, Đảng viên vẫn được tính tuổi Đảng, xét tặng Huy hiệu Đảng khi đủ tiêu chuẩn và được miễn đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên trong thời gian miễn công tác, sinh hoạt Đảng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button