Biểu mẫu

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022

Phiếu nhận tiền đặt cọc. Trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là giao dịch mua bán, đặt cọc không còn là hình thức xa lạ đối với chúng ta. Khi các bên đặt cọc giao dịch thì phải lập biên lai đặt cọc để chứng minh các bên đã đặt cọc và nhận tiền đặt cọc. Không ít trường hợp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, lừa đảo vì không có biên lai đặt cọc. Mời bạn đọc cùng tải về mẫu biên nhận đặt cọc trong bài viết của Pubokid.vn.

Phiếu nhận tiền đặt cọc

  • 1. Đặt cọc là gì?
  • 2. Biên lai đặt cọc
  • 3. Cách viết biên lai đặt cọc
  • 4. Biên lai đặt cọc mua xe máy.
  • 5. Biên lai đặt cọc mua bán đất.
  • 6. Biên lai đặt cọc mua bán đất có phải công chứng không?

1. Đặt cọc là gì?

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự hiện hành, đặt cọc là việc bên đặt cọc giao cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc trong một thời hạn nhất định để bảo đảm giao kết và thực hiện hợp đồng.

Theo đó, tài sản đặt cọc bao gồm:

– Tiền bạc

– Kim loại quý

– Đá quý

– Các vật dụng có giá trị khác

2. Biên lai đặt cọc

Nội dung của mẫu biên nhận đặt cọc được trình bày cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

NHẬN TIỀN GỬI

Tên tôi là:………………………………………………

CCCD / ID: ………… ..Ngày cấp: …………………… .Nơi cấp: …………

Địa chỉ nhà:…………………………………………………….

Có để bán

Ông bà):……………………………………………………

Số chứng minh nhân dân: …………………… Ngày cấp: …………………… .Nơi cấp: ……………………

Địa chỉ nhà:………………………………….…………………….

Tài sản bán là: …………………… .. ………… ..

Số lượng: ……………………. (Bằng chữ: …………… ..)

Giá bán: ……………………. …… (Bằng chữ: …………………… ..)

Tổng giá trị thanh toán: …………………… .. ………… ..

(Bản văn: …………)

Ông (Bà): ……………… .. …… .địa chỉ: …………. (Bằng chữ: ……. ……………)

cho Ông (Bà): …………………….… mua …………………….

Ông bà.): ……………………. có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà) …………………… số tài sản trên vào ngày …………………….

Ông (bà) …………………… .. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại: ………………. (Bằng chữ: ….. ……..) cho Ông.

Trong trường hợp Ông (Bà) …………………… .không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thỏa thuận thì phải trả lại số tiền đặt cọc nêu trên và có trách nhiệm bồi thường cho Ông (bà). (Bà)… …………. …… số tiền tương đương với số tiền ký quỹ.

……,ngày tháng năm…

NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN

3. Cách viết biên lai đặt cọc

1. Thông tin người bán

– Ghi rõ họ và tên (viết in hoa, có dấu).

– Nhập số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ của người bán.

2. Thông tin người mua

– Họ và tên (viết in hoa, có dấu).

– Số CMND, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ của người mua.

3. Thông tin về tài sản rao bán

– Tên tài sản.

– Ghi rõ số tiền cụ thể bằng số và bằng chữ.

– Ghi rõ giá bán bằng số và bằng chữ.

– Tổng giá trị thanh toán bằng số và bằng chữ.

– Ghi số tiền người mua đã đặt cọc cho người bán bằng số và bằng chữ.

Mục “Bên đặt cọc”: Bên đặt cọc hoặc sau này sẽ là bên mua nhà, đất. Phần này phải ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về họ, tên, năm sinh; số định danh (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) kèm theo nơi cấp và cơ quan cấp, hộ khẩu thường trú.

Mục “Bên nhận tiền đặt cọc”: Bên nhận tiền đặt cọc sẽ là bên bán nhà, đất trong Hợp đồng mua bán nhà đất. Tương tự, người nộp tiền cũng phải ghi rõ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân (hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu): Số, ngày cấp, cơ quan cấp… và hộ khẩu thường trú.

Phần “Số tiền”: Đây là phần quan trọng nhất của Giấy chuyển tiền. Vì vậy, cần ghi rõ số tiền gửi bằng số và bằng chữ.

Ví dụ: Số tiền 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Ngoài ra, nó cũng cần nêu rõ khoản tiền này nên được xử lý như thế nào.

Ví dụ: Khoản tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán nhà đất sau khi hai bên thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất theo quy định.

Mục “Lý do đặt cọc”: Vì đây là biên lai đặt cọc mua bán bất động sản nên lý do đặt cọc sẽ là nhận chuyển nhượng căn nhà vào ngày… .. Trong phần này có thể nêu sơ lược thông tin. của bất động sản mà hai bên dự định mua bán.

Phần “Thời hạn gửi tiền”: Chỉ định số ngày, tháng, năm của kỳ ký gửi và bao gồm thời gian bắt đầu ký gửi đến khi khoản ký gửi kết thúc.

4. Biên lai đặt cọc mua xe máy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIAO XE NHẬN XE.

Tên tôi là:…………..

Điện thoại:………………..

Số CCCD / CMND: ……………………. Ngày và nơi cấp:………………

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ………

Có sẵn để bán

Ông (Bà): …………… Điện thoại: …………………….

Số CCCD / CMND: ……………………. Ngày và nơi cấp:…………………

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ………

Tài sản là: Phương tiện: ……………………. BKS: ……………………

Số máy: …………………… Số khung: …………………… Số máy: …………

Giá bán: ……………………. (Bằng chữ: ……………)

Tiền đặt trước: …………………… .. (Bằng chữ: ………… ..)

Phần còn lại: ………… (Bằng chữ: ……………)

Ông (Bà) …………………… ..có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại nêu trên cho Mr.

Trong trường hợp Ông (Bà) …………… .. không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thỏa thuận thì phải trả lại số tiền đặt cọc nêu trên và có trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà). Bệnh đa xơ cứng.)…………. ………… .số tiền tương đương với số tiền ký quỹ.

Trong trường hợp Ông (Bà) ………… ..không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại đúng hạn thì số tiền đã đặt cọc sẽ bị tịch thu.

Ghi chú:

Bên bán cam đoan chiếc xe trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ chiếc xe trên thuộc về bên mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua bán theo đúng thỏa thuận trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày tháng năm……..

NGƯỜI MUA

NGƯỜI BÁN

5. Biên lai đặt cọc mua bán đất.

Biên lai đặt cọc mua đất là mẫu giấy thông dụng được sử dụng khi làm thủ tục mua bán đất. Đặt cọc và nhận tiền đặt cọc là một trong những biểu mẫu quan trọng và đầu tiên trong quá trình thực hiện thủ tục này. Biên lai đặt cọc có thể được viết tay hoặc khâu lại. Mẫu giấy có giá trị pháp lý kể từ khi các bên ký vào phiếu đặt cọc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………., ngày tháng …. năm ………

GIAO VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC BẢO ĐẢM MUA BÁN NHÀ

ĐẶT CHỖ BÊN: (Sau đây gọi tắt là TẨYTiếng Anh)

Ông nội: ……………………. Sinh tại: ………….

CCCD / ID: ……………………. cấp ngày ………… .. tại …………………….

Với vợ của mình, Mrs. …………………….. Sinh tại: ……………..

CCCD / ID: ……………… cấp ngày …………. trong …………………

Cả hai đều có hộ khẩu thường trú: ……………………

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông nội:………………. Sinh tại: …………….

CCCD / ID: ……………… cấp ngày …………. trong ………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Sau khi bàn bạc và thống nhất, hai bên thống nhất ký giao nhận tiền đặt cọc mua bán căn nhà này với các điều khoản sau:

1. Bên A đã giao đầy đủ cho Bên B, Bên B đã nhận đủ từ Bên A số tiền đặt cọc là: ………… ..VND (Bằng chữ: …………………… …). Số tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán khi hai bên làm thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất tại cơ quan công chứng có thẩm quyền và bàn giao tiền mua bán.

2. Lý do đặt cọc: …………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

3. Kỳ hạn gửi: …………………….

Biên lai đặt cọc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bản có 01 tờ và 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản chính để làm bằng chứng.

Bên nhận tiền đặt cọc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặt cọc bên
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Biên lai đặt cọc mua bán đất có phải công chứng không?

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên gửi) giao cho bên khác (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là bên gửi). thế chấp) trong một thời hạn để bảo đảm cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Pháp luật không yêu cầu hợp đồng đặt cọc phải công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên chỉ ký bằng tay thì hợp đồng đặt cọc vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên trên thực tế chúng ta không thể lường trước được những trường hợp tranh chấp phát sinh đặc biệt là mua bán đất nên việc công chứng giấy đặt cọc mua bán đất là việc nên làm để phòng tránh rủi ro khi mua bán đất. sau.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

  • Mẫu biên nhận đặt cọc
  • Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo
  • Phiếu đặt cọc mua bán nhà

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button