Biểu mẫu

Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì I 2022

Tải xuống

Thư mời họp phụ huynh cuối học kỳ 1 là một mẫu thư mời do giáo viên tạo ra để mời phụ huynh tham gia cuộc họp cuối học kỳ. Mẫu thư mời ghi rõ mời phụ huynh, thời gian và địa điểm họp, nội dung cuộc họp … Mời các bạn tham khảo.

Thư mời họp phụ huynh

  • 1. Thư mời họp phụ huynh là gì?
  • 2. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì I số 1
  • 3. Thông báo mời họp phụ huynh
  • 4. Hướng dẫn viết Thư mời Họp Phụ huynh

1. Thư mời họp phụ huynh là gì?

Giấy mời họp phụ huynh là mẫu giấy mời họp được sử dụng khi nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn muốn họp phụ huynh đầu năm, cuối năm học để phổ biến chương trình dạy học hoặc cuối năm học. tổng kết năm học đến năm học.

2. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì I số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

CUỘC HẸN

Trân trọng kính chào: Ông / Bà …………………….

Bố mẹ em: Trần ……………… – Lớp: ………… trường ………. .. ……..

Tham dự: HỌP PHỤ HUYNH CUỐI HỌC KỲ I.

Các nội dung:

– Thông báo tình hình học tập học kỳ I của sinh viên và một số công việc quan trọng.

– Lên kế hoạch tổ chức tiệc cuối năm.

Thời gian: Ngày ….. giờ ….. tháng ….. năm …..

Địa điểm: Tại phòng học của lớp …… – Trường …….

….., ngày tháng năm …..
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Ký và ghi rõ họ tên)

3. Thông báo mời họp phụ huynh

SỞ GD & ĐT ……

TRƯỜNG HỌC…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Quý phụ huynh: .. …………………… Lớp:

Đúng vào lúc… h ngày… tháng …… năm …………

Đến lớp học… Trường …………

Lý do: Để thông báo tiến độ học tập của học sinh trong học kỳ 1 và một số công việc quan trọng

Phụ huynh phải đến đúng giờ. Cảm ơn rất nhiều.

…….., ngày …. có thể ……..

GVCN

4. Hướng dẫn viết Thư mời Họp Phụ huynh

Trong quá trình trưởng thành, có lẽ loại giấy mời họp đầu tiên mà chúng ta thấy đó chính là giấy mời họp phụ huynh. Đây là loại giấy mời họp do ban giám hiệu soạn thảo với người nhận là phụ huynh học sinh hoặc giáo viên chủ nhiệm và gửi đến cha mẹ học sinh.

Thông thường mẫu họp phụ huynh được sử dụng nhiều nhất vào 3 thời điểm chính trong năm học: đầu năm học, cuối học kì 1, cuối năm.

Và nội dung chính trên giấy mời họp phụ huynh là thông báo kết quả học tập, thông báo kế hoạch học tập cũng như những vấn đề xung quanh liên quan đến học sinh.

Ngoài ra, ở một số trường khác, giấy mời còn có thể dùng để nhắc nhở phụ huynh về các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp của con em mình,… Đối với từng trường, cụm trường, giáo viên có thể tự biên soạn. Chuẩn bị và soạn thảo các mẫu thư mời khác nhau.

Tùy theo nội dung, mục đích của giấy mời hướng đến những trường hợp cụ thể mà từ đó giấy mời họp phụ huynh có cách trình bày và nội dung thông tin khác nhau. Nhưng nhìn chung, một thư mời hợp lệ, người nhận cảm thấy mình được tôn trọng, thông tin thư mời rõ ràng thì khi soạn thảo biểu mẫu chúng ta vẫn cần đảm bảo các thông tin sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ và thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, tên trường

– Ngày đưa ra lời mời

– Trân trọng kính mời ba mẹ bạn? Lơp nao?

– Mục đích của lời mời là gì? Ví dụ như dự họp cha mẹ học sinh thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh Trần Hải An học kỳ I năm học …………

– Thời gian

– Nơi

– Kính mong các bậc phụ huynh có mặt đầy đủ, đúng giờ để buổi họp mặt thành công tốt đẹp.

– Xin chân thành cảm ơn

– Giáo viên chủ nhiệm ký, ghi rõ họ tên.

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button