Biểu mẫu

Mẫu hợp đồng khoán việc 2022

Tải xuống

6. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng lao động

(1) Công việc mang tính thời vụ, không thường xuyên.

Ví dụ: Lắp đặt máy điều hòa không khí; sửa chữa, nâng cấp nhà;….

(2) Nhập địa chỉ cụ thể của công việc.

Ví dụ: Tại nhà ông Nguyễn Văn A, số 8 đường X, Y, huyện Z, tỉnh H.

(3) Tùy theo hình thức hợp đồng trọn gói hay hợp đồng lao động và thỏa thuận ban đầu.

(4) Phụ thuộc vào hình thức hợp đồng. Nếu là lao động thì bên nhận khoán không được nhận công cụ, dụng cụ để thực hiện công việc.

7. Hợp đồng lao động có phải đóng BHXH không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người nhận khoán không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, trường hợp này các bên sẽ không phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chọn cách ký hợp đồng lao động với người lao động để trốn đóng BHXH, BHYT. Tuy nhiên, cần xem xét tính chất công việc để ký hợp đồng cho phù hợp, tránh tình trạng ký hợp đồng trái quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC, người lao động giao kết hợp đồng lao động có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công từ công việc đó.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button