Tài Liệu

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học năm 2022 – 2023 Kế hoạch cá nhân của giáo viên

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học năm 2022 – 2023 Gồm 4 mẫu, giúp giáo viên tham khảo để lập kế hoạch cá nhân cho giáo viên. Đây là mẫu kế hoạch giảng dạy hàng tuần, hàng tháng của giáo viên nhằm đưa ra mục tiêu phấn đấu trong cả năm học mới 2022 – 2023.

Nội dung trong kế hoạch cá nhân của giáo viên cần trình bày những nội dung như: nhiệm vụ được giao, đặc điểm tình hình, phương hướng, mục tiêu, theo từng chủ đề, sự việc trong năm học, góp phần giúp cho việc dạy và học được thuận lợi đạt kết quả tốt nhất. Vậy đây là 4 kế hoạch cá nhân dành cho các thầy cô giáo trong năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học 2022 – 2023

  • Kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học – Mẫu 1
  • Kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học – Mẫu 2
KẾ HOẠCH CHỈ VIẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học – Mẫu 2

TRƯỜNG HỌC ……………………….

TỔ: ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ——

…………, ngày… ..tháng …… năm 20…

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học …. – ….

– Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 20 …- 20… của Trường ……

– Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học 20 …- 20 .. của Liên đội …………………… .;

– Căn cứ vào công việc cụ thể của bạn;

– Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 20 …- 20 .. của mình như sau:

I. Sơ lược về bản thân

Họ và tên: ……………… Giới tính: ……

Ngày sinh Nơi sinh: ……..

Hệ thống đào tạo:…………………………….

Ngành đào tạo: …………………… ..

Bằng cấp: ……………….

Trình độ lý luận: …………………… ..

Ngày vào ngành: ……………………

Nhiệm vụ giảng dạy: …………………….

Nhiệm vụ kiêm nhiệm: ……………………

Thành tích năm học 20 …. – 20 ….:…

……………………

……………………

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học 20 …. – 20 … là năm học tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh …………. về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ / TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; củng cố kỹ năng thực hành, vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

2. Công việc của riêng tôi:

– Để chịu trách nhiệm …………………

– Phụ trách công tác phổ biến giáo dục.

– Lớp dạy …………………….

3. Ưu nhược điểm:

một. Thuận lợi:

* Giáo viên:

– Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, được Ban Giám đốc quan tâm về mọi mặt.

– Được đào tạo cấp bằng …………………….

– Nhà trường đã trang bị kịp thời sách giáo khoa, giáo trình và mọi phương tiện khác để phục vụ cho việc dạy và học.

– Được tham gia đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

– Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.

– Nhà trường hướng dẫn chuyên môn, sẵn sàng giải đáp vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút ​​kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

* Học sinh:

– Có sự quan tâm của cha mẹ, động viên, nhắc nhở con cái học tập.

– Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.

b. Khó khăn:

– Trang thiết bị học tập còn thiếu nên việc phát huy …………. dành cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.

– Hệ thống máy tính của trường còn quá ít nên việc dạy Tin học thực tế cho học sinh vô cùng khó khăn.

– Phần lớn gia đình học sinh chưa có máy tính nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hành môn Tin học ở nhà.

– Giáo viên ở xa trường, nhân viên phục vụ kiêm nhiệm nhiều công việc nên công tác phối hợp phổ cập giáo dục còn nhiều bất cập.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Hệ tư tưởng chính trị

Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị.

Tích cực tham gia phong trào tự học, tự trau dồi kiến ​​thức, viết sáng kiến ​​kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ / TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các khối lớp.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo học sinh yếu kém.

2. Công việc chuyên nghiệp

Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin trong trường học. Quản lý và cập nhật tốt, đầy đủ các phần mềm do Ban Giám đốc giao.

Duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Xây dựng và quản lý tốt các loại biên bản, tài liệu thông dụng.

Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá, lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và cha mẹ học sinh.

Gắn kết các hoạt động cung cấp kiến ​​thức với các kỹ năng thực hành và ứng dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục con người thông qua dạy chữ và dạy nghề.

Thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; củng cố kỹ năng thực hành, vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập.

Phối hợp với tổ chuyên môn, giáo viên Tin học rà soát chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình môn Tin học theo định hướng phát triển năng lực phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường.

Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trương; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, … được lồng ghép trong dạy học chủ đề và các hoạt động giáo dục.

3. Tham gia các phong trào, hội thi trong năm học

một. Sứ mệnh

…………………………………

…………………………………

…………………………………

b) Mục tiêu

…………………………………

…………………………………

…………………………………

c. Các biện pháp thực hiện

…………………………………

…………………………………

…………………………………

4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục

một. Sứ mệnh

…………………………………

…………………………………

…………………………………

b. Mục tiêu

…………………………………

…………………………………

…………………………………

c. Các biện pháp thực hiện

…………………………………

…………………………………

…………………………………

5. Kỷ luật nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ

một. Sứ mệnh

…………………………………

…………………………………

…………………………………

b. Mục tiêu:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

c. Các biện pháp thực hiện.

……………………………. ………

IV. MỤC TIÊU:

1. Chức danh cá nhân: Về trạng thái: …………

Về Công đoàn: ………… .. …………………… ..

2. Kết quả xếp loại của giáo viên: ………….

3. Kết quả bài giảng: …………………….

4. Kết quả kiểm tra tài liệu, giáo án: …………

5. Chất lượng dạy học bộ môn:

Môn học

LỚP

TSHS

TỐT

HƠN LÀ

BÌNH LUẬN

NHU NHƯỢC

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

Học sinh giỏi cấp huyện: …… bạn. Học sinh giỏi cấp tỉnh: ……bạn.

Lớp chủ nhiệm: Xếp thứ…. / 12 lớp toàn trường.

……………………..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ 4 mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button