Tài Liệu

Mẫu nhận xét chào cờ của Tổng phụ trách Đội

2. Nhận xét thi đua tuần 2

Việc đánh giá thi đua tuần 2 phải căn cứ vào tình hình hoạt động của nề nếp, học tập, .. trong tuần 2 và kết hợp với so sánh, đối chiếu về mức độ hoàn thành trong kế hoạch thực hiện tuần 2 trong nhận xét thi. cuộc đua vào tuần 1.

Nhận xét về cuộc thi tuần 2

I / CƠ SỞ:

– Việc đi học muộn vẫn diễn ra ở tất cả các khối lớp.

– Tình trạng ăn quà vặt vẫn chưa được cải thiện.

– Một số học sinh mặc chưa đúng đồng phục.

– Công tác vệ sinh chưa được các lớp chú trọng, vệ sinh còn chậm, chưa sạch sẽ.

– Việc thể dục giữa các tiết học chưa tốt, một số tiết học còn ì ạch, chưa nghiêm túc trong khi tập luyện.

II / BÀI HỌC:

– Hiện tại, việc học và làm bài ở nhà không mấy hiệu quả.

– Kỷ luật trong lớp chưa được khắc phục, mất trật tự, làm việc đơn lẻ.

– Giờ hội chợ vẫn diễn ra ở cả 4 khối sáng – chiều.

III / CÔNG TÁC CỦA ĐỘI:

– Tiếp tục ổn định và duy trì tạm thời Ban Giám hiệu Liên phòng.

– Các chi đội ổn định BCH chi đội khối 5.

– Bầu chi ủy mới cho khối 4.

IV / THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUẦN: 03

– Tiếp tục ổn định nề nếp học tập tại nhà trường.

– Lao động tổng hợp vệ sinh lớp học (5B.

– Phân công lớp hàng tuần: Sáng 3A, chiều 3B.

– Đầu tuần sao đỏ chấm điểm thi đua và cách cộng trừ điểm.

+ Thi đua giữ gìn nề nếp, học tập tốt.

+ Thi đua lớp tốt, tuần tốt, tháng tốt.

– Ôn tập các bài tập giữa lớp.

– Thực hiện kế hoạch đại hội chi bộ mẫu (5A).

– Đội nghi thức duyệt bài và thực hành.

– Triển khai và phân công từng chi đoàn thành lập đội văn nghệ để tập luyện và biểu diễn nhân ngày khai giảng năm học mới.

– Triển khai kế hoạch tổ chức các trò chơi dân gian trong ngày khai giảng năm học mới.

3. Nhận xét thi đua tuần 3

Mỗi tuần trong tháng không giống nhau vì các hoạt động, kế hoạch thực hiện trong mỗi tuần là khác nhau, nhiệm vụ và mục đích đưa ra trong các tuần cũng khác nhau đôi chút. Hơn nữa, nội dung khá quan trọng trong tổng kết tuần là đánh giá nề nếp, tình hình học tập trong tuần qua. Bạn đọc có thể tham khảo nhận xét cuộc thi tuần 3 theo mẫu dưới đây.

Nhận xét về cuộc thi tuần 3

I / CƠ SỞ:

– Tình trạng nghỉ học không phép vẫn tiếp tục diễn ra trong các tiết học.

– Việc xếp hàng ra vào lớp của học sinh lớp 6 chưa tốt, xếp hàng còn chậm.

– Công tác vệ sinh trường lớp còn chậm và bẩn, nhất là khối 1,2.

– Lớp làm nhiệm vụ tổng vệ sinh trên địa bàn còn bẩn.

– Xếp hàng thể dục giữa giờ còn lộn xộn, hàng không thẳng hàng cần nhắc nhở.

– Hiện tượng chửi thề diễn ra khá phổ biến

TÔI ĐANG HỌC:

– Tình trạng không học bài, không làm bài ở nhà thường xuyên xảy ra ở cả 4 khối lớp.

– Kỷ luật trong lớp chưa được khắc phục, mất trật tự, làm việc đơn lẻ.

– Một số giờ học sáng – chiều vẫn còn tồn tại.

III / CÔNG TÁC CỦA ĐỘI:

– Tiếp tục ổn định và duy trì có hiệu quả Ban Giám đốc Liên phòng tạm thời.

– Thành lập đội tuyên truyền măng non – chi đội tạm bợ.

– Tiếp tục chấn chỉnh đội nghi thức lớp 5 lên kế hoạch tập luyện cho tiết chào cờ đầu năm học.

IV / THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUẦN 4:

– Tiếp tục ổn định nề nếp và thói quen học tập về lâu dài.

– Lao động tổng hợp vệ sinh lớp học (4A).

– Phân công lớp hàng tuần: 5A sáng, 5B chiều.

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch thi đua lớp tốt, tuần tốt, tháng tốt.

– Duy trì tốt việc ôn luyện các bài tập giữa giờ.

– Tiếp tục thực hiện kế hoạch đại hội chi đoàn.

– Triển khai và phân công từng chi đoàn thành lập đội văn nghệ để tập luyện và biểu diễn nhân ngày khai giảng năm học mới.

– Triển khai kế hoạch tổ chức các trò chơi dân gian trong ngày khai giảng năm học mới.

– Năm học mới.

4. Nhận xét thi đua tuần 4

Việc bình xét thi đua tuần 4 là tuần cuối cùng của tháng nên việc bình xét này được thực hiện chi tiết và kỹ lưỡng hơn, vừa là tổng kết hoạt động của tuần 4 vừa là tổng kết chung. Tất cả các hoạt động cả tuần, tất cả trong tháng qua.

Nhận xét về cuộc thi tuần 4

I / CƠ SỞ:

– Việc thực hiện kỷ luật ở một số chi đội chưa tốt như: Đi học KP vắng, mặc đồng phục chưa đúng quy định do chi đội triển khai.

– Chậm trễ xếp hàng ra vào lớp, đi không thẳng, vào lớp nhiều học sinh nam đứng dàn hàng ngang (lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5).

– Công tác vệ sinh của các chi đội chưa tốt: nhà vệ sinh còn bẩn, bỏ rác không đúng nơi quy định.

– Tập thể dục giữa giờ, xếp hàng chậm, một số tiết học học sinh nam đi chân trần tập thể dục, động tác thể dục chưa chuẩn.

II / BÀI HỌC:

– Hiện nay vấn đề giơ tay phát biểu trong các lớp còn lười học.

– Thời gian các em dành cho các môn học không đồng đều, thể hiện rõ ở những buổi học “phụ đạo”, số lượng các em bị điểm kém nhiều hơn. Trong các lớp thảo luận, các em không chú ý.

– Nhiều học sinh ở 4 lớp còn làm việc riêng trong lớp.

– Giỏi thì TB vẫn phổ biến cho các khối lớp.

III / CÔNG TÁC CỦA ĐỘI:

– Đội sao đỏ thực hiện tốt việc ghi điểm, cộng điểm, chấm điểm chưa chính xác, chưa kịp thời.

– BCH liên đội tạm thời làm việc chưa nhiệt tình, kết quả chưa cao.

IV / THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUẦN 5:

– Tiếp tục ổn định nề nếp và thói quen học tập về lâu dài.

– Lao động tổng hợp vệ sinh lớp học (4B).

– Phân công lớp hàng tuần: Sáng 3A, chiều 3B.

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch thi đua lớp tốt, tuần tốt, tháng tốt.

– Duy trì tốt việc ôn luyện các bài tập giữa giờ.

– Tiếp tục thực hiện kế hoạch đại hội chi đoàn.

– Thực hiện kế hoạch khảo sát chất lượng đầu năm học.

– Các đội nghi thức lớp 4, 5 ôn luyện.

5. Nhận xét thi đua tuần 5

Tuần 5 cũng là tuần chuyển giao giữa tháng cũ và tháng mới nên kế hoạch triển khai cho tuần tiếp theo mang tính hệ thống và định hướng cho tháng tiếp theo. Cũng giống như nhận xét tuần 1, 2, 3, 4, báo cáo tuần 5 cũng sẽ khác vì cách đánh giá, xếp loại của khối, lớp và đối tượng học sinh sẽ khác nhau. dựa trên tuần thứ 5. Bạn đọc có thể tham khảo các mẫu có sẵn của Pubokid.vn và chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình hoạt động của trường bạn, các vấn đề về nề nếp và học tập của học sinh thường khá giống nhau vì các nội quy, quy định đều mang tính bắt buộc phổ biến trong các trường học. Mời các bạn cùng tham khảo nhận xét cuộc thi tuần 5 dưới đây:

Nhận xét về cuộc thi tuần 5

I / CƠ SỞ:

– Hiện tượng ăn quà vặt, xả rác trong sân trường và xung quanh trường xảy ra nhiều ở tất cả các lớp.

– Nhiều lớp dọn vệ sinh lớp học sau khi đổ rác không đúng quy định.

– Giờ đọc ở các lớp còn rất ồn ào, nhiều học sinh đã rời khỏi chỗ ngồi. Đặc biệt là các em học sinh lớp 1 đến thời điểm này vẫn chưa biết cách dò bài. Vào 15 phút đầu giờ, không có sách, vở nào trên bàn. Yêu cầu giáo viên hướng dẫn thêm về thời gian đọc cho các em.

– Đã bắt đầu xảy ra hiện tượng vẽ bậy lên bàn, ghế, bảng trên tường.

II / BÀI HỌC:

– Giờ học khá vẫn tiếp diễn ở một số tiết học, nhiều học sinh ngồi trong lớp làm việc riêng, nói chuyện riêng nhiều.

– Đề nghị các đồng chí giáo viên, ban chấp hành chi đội chấn chỉnh ngay thái độ học tập của học sinh trong chi đội, lớp nhi đồng.

III / CÔNG TÁC CỦA ĐỘI:

– Công tác thi đua giữa các bộ phận trong chi đội thực hiện chưa tốt.

– Một số tổ chưa thực sự nghiêm túc trong công tác thi đua.

IV / THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUẦN 6:

– Tiếp tục ổn định nề nếp và thói quen học tập về lâu dài.

– Lao động tổng vệ sinh lớp 5A.

– Phân công lớp trực tuần: Sáng 4A, chiều 4B.

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch thi đua lớp tốt, tuần tốt, tháng tốt.

– Tiếp tục thực hiện kế hoạch đại hội chi đoàn.

– Đội văn nghệ liên đội đã luyện tập tốt để chuẩn bị cho đại hội liên đội vào ngày 14/11.

– Triển khai kế hoạch đại hội trù bị.

– Các đội nghi thức lớp 4, 5 ôn luyện.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của pubokid.vn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button