Biểu mẫu

Mẫu tờ trình xin kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn

Tải xuống Bản in

Mẫu đơn xin tài trợ xây dựng đường giao thông nông thôn như thế nào? Mẫu đơn xin làm đường giao thông nông thôn gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin tài trợ làm đường giao thông nông thôn

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp vốn xây dựng đường giao thông nông thôn là gì?
  • 2. Đơn xin tài trợ xây dựng đường giao thông nông thôn

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp vốn xây dựng đường giao thông nông thôn là gì?

Đơn xin tài trợ xây dựng đường giao thông nông thôn là mẫu đơn được lập ra để báo cáo việc xin tài trợ xây dựng đường giao thông nông thôn. Đơn đăng ký nêu rõ số tiền quy định …

2. Đơn xin tài trợ xây dựng đường giao thông nông thôn

Mẫu đơn xin tài trợ xây dựng đường giao thông nông thôn là mẫu tờ trình được lập để gửi đề nghị tài trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn.

Đơn xin tài trợ làm đường giao thông nông thôn nêu rõ:

Thông tin của người lập báo cáo

Nội dung của báo cáo

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button