Tài Liệu

Mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân

Trong đó, mục tiêu cơ bản của cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân trong 10 năm tới từ năm 2021 đến năm 2030 sẽ tập trung vào:

“Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng đồng bộ giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử và công dân, doanh nghiệp điện tử.”

Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử và hướng tới chính phủ số, tạo sự thuận tiện cho người dân trong thủ tục hành chính, tất cả vì người dân.

3. Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì?

Để đạt được mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021-2030, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với các nhiệm vụ trọng tâm. cải cách hành chính; xác định lộ trình và nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

– Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế trong Công an nhân dân nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội phục vụ đắc lực sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng giải pháp đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử và công dân, doanh nghiệp điện tử.

– Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, trên cơ sở kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện:

  • Tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xác định chỉ số CCHC. những năm tới; tiếp tục kiến ​​nghị lãnh đạo Bộ Công an chấn chỉnh kịp thời những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định chỉ số CCHC.
  • Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung bộ câu hỏi, nội dung tiêu chí đánh giá và đề xuất phương pháp, cách thức tổ chức đo lường sự hài lòng của người lao động. Sự hài lòng của người dân phải khoa học, chính xác, khách quan, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính. trong CAND.

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi tiểu luận: Xin đồng chí cho biết mục tiêu cơ bản của cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 – 2030? Để đạt được những mục tiêu trên, theo đồng chí, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì?

Đáp án toàn bộ đề thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2022 đã được HoaTài cập nhật tại bài viết: Đáp án và bài văn Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2022. Các bạn cùng tham khảo để tìm đáp án cho từng câu một cách dễ dàng và tiện lợi.

Tất cả những câu trả lời trên đều do Lô Lãnh thực hiện và chia sẻ.

Vì vậy các bạn lưu ý, các đáp án trên không phải là đáp án chính thức của cuộc thi do ban tổ chức công bố. Nếu có bất kỳ thông tin hay thắc mắc nào, hãy comment cùng chúng tôi để hoàn thiện câu trả lời tốt hơn.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Tài liệu của pubokid.vn.

  • Mục tiêu, nhiệm vụ nội dung trọng tâm của cải cách hành chính trong Công an nhân dân
  • Những kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân
  • Đáp án cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2022

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button