Tài Liệu

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội

Tải xuống

Sản phẩm cuối khóa Học phần 9 môn Tự nhiên và Xã hội là sản phẩm được các thầy cô giáo thiết kế và biên tập trên phần mềm Powerpoint nhằm giúp các thầy cô giáo hoàn thành nhanh chóng nội dung bồi dưỡng Học phần 9 môn Tự nhiên và Xã hội. Qua đó sẽ giúp các thầy cô giáo có thêm kinh nghiệm để hoàn thành bài tập cuối học phần 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học.

Đáp án các bài tập cuối học phần Tự nhiên xã hội lớp 9

Bài tập cuối học phần 9 môn TNXH

Đáp án các bài tập cuối học phần Tự nhiên xã hội lớp 9

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button