Tài Liệu

Sản phẩm cuối khóa module 9 – Tất cả các môn

Tải xuống

Điều chỉnh (nếu có):

Công cụ :

+ Công cụ 1: Danh sách kiểm tra

Đánh dấu (X) vào ô mà bạn cho là đúng

Biểu thức nào sau đây thể hiện sự thân thiện?

Đầu tiên

Chỉ đứng nhìn bạn làm

2

Sẵn sàng giúp bạn

3

Hay giễu cợt bạn

4

Luôn vui vẻ khi vẽ

5

Luôn làm việc với bạn

+ Công cụ 2: Lá phiếu sự khảo sát

Câu hỏi 1: Bạn sẽ nói những lời tử tế với ai? Đề cập đến:

Câu 2: Ghi lại những câu nói thể hiện lòng tốt đó:

3. Sản phẩm cuối cùng của học phần Toán 9

Bài tập cuối học phần Toán 9

Đáp án môn Toán lớp 9

Sản phẩm mô-đun Toán 9

4. Sản phẩm cuối cùng của học phần 9 môn Tự nhiên và Xã hội

Sản phẩm cuối cùng của học phần 9 môn Tự nhiên và Xã hội

Bài tập cuối học phần 9 môn TNXH

Đáp án các bài tập cuối học phần Tự nhiên xã hội lớp 9

5. Sản phẩm cuối cùng của mô-đun Đạo đức 9

Sản phẩm cuối cùng của học phần 9 Đạo đức

Bài tập cuối học phần Đạo đức 9

Các câu trả lời cho mô-đun Đạo đức 9

Câu trả lời gợi ý cho mô-đun Đạo đức 9

6. Sản phẩm cuối cùng của học phần Khoa học 9

Sản phẩm cuối cùng của mô-đun Khoa học 9

Bài tập cuối học phần Khoa học 9

Đáp án các bài tập cuối học phần Khoa học 9

Đáp án các môn Khoa học mô-đun 9

7. Sản phẩm cuối cùng của học phần 9 môn Tiếng Việt

Sản phẩm cuối cùng của học phần 9 môn Tiếng Việt

Bài tập cuối học phần 9 môn Tiếng Việt

Đáp án học phần Tiếng Việt lớp 9

Mô đun 9 môn Tiếng Việt

Gợi ý học phần Tiếng Việt lớp 9

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button