Tài Liệu

Sau khi xem clip về hoạt động dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin, thầy/cô hãy hoàn thành phiếu học tập sau đây

Sau khi xem clip về hoạt động dạy học sử dụng công nghệ thông tin, các em hãy hoàn thành bảng sau. Đây là câu hỏi mà giáo viên phải hoàn thành khi học tập và rèn luyện Mô đun 9: “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học / trung học cơ sở / trung học phổ thông”. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để trả lời câu hỏi trong đào tạo mô-đun 9 này.

Trả lời mô-đun 9

Vui lòng hoàn thành bảng sau:

ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC minh họa

Tiêu chuẩn

Không

Trích dẫn

1. Các thiết bị dạy và học được tích hợp vào bài học có hợp lý và cần thiết không?

x

Thiết bị dạy học, đồ dùng học tập được tích hợp vào bài học là hợp lý cần thiết vì nó truyền tải được nội dung bài học đến học sinh. Thông qua tài liệu học tập giúp các em nắm bắt tốt hơn.

2. Thiết bị dạy học và học liệu có phù hợp với sản phẩm học tập không?

x

Đồ dùng dạy học, đồ dùng học tập phù hợp với sản phẩm học tập vì đồ dùng học tập đảm bảo với nội dung bài học.

3. Trang thiết bị dạy và học có phù hợp với cách thức hoạt động của học sinh không?

x

Đồ dùng dạy học, đồ dùng học tập phù hợp với cách làm của học sinh vì học sinh được quan sát hình ảnh, thảo luận và đưa ra ý kiến, bổ sung ý kiến ​​bằng những việc làm cụ thể của mình.

4. Việc sử dụng thiết bị dạy và học có được mô tả rõ ràng và phù hợp với các kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng không?

x

Việc sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu học tập được mô tả rõ ràng và phù hợp với các kỹ thuật dạy học tích cực vì học sinh được phép suy nghĩ và phát biểu ý kiến ​​của riêng mình.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button