Tài Liệu

Sổ tay thuế Việt Nam 2022 Chích sách thuế Việt Nam năm 2022

Sổ tay thuế Việt Nam 2022 là một tập sổ tay được PWC Việt Nam thiết kế nhỏ gọn nhưng đầy đủ các thông tin thuế mới nhất. Thông qua sổ tay thuế tiếng Việt, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, so với việc đọc các tài liệu gốc quá dài.

Sổ tay thuế cung cấp các hướng dẫn chung nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể và từng trường hợp cụ thể. Sổ tay thuế Việt Nam 2022 phù hợp với những ai cần cập nhật chính sách Thuế để phục vụ công việc, hoặc thi lấy các chứng chỉ như đại lý thuế, kế toán, kiểm toán. Nội dung gồm: Thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế GTGT, Hóa đơn, Luật quản lý thuế, Hóa đơn điện tử. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của Sổ tay thuế Việt Nam 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Sổ tay thuế Việt Nam 2022

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button