Tài Liệu

Soạn bài Bản sắc là hành trang – Cánh diều 10 Ngữ văn lớp 10 trang 93 sách Cánh diều tập 2

Pubokid.vn xin giới thiệu bài viết Nhà soạn nhạc 10: Bản sắc là hành trangtừ cuốn Cánh diều, tập 2.

Viết một bài luận Bản sắc là một hành trang

Mời các bạn học sinh lớp 10 cùng tham khảo nội dung chi tiết mà chúng tôi sẽ giới thiệu dưới đây.

Nhà soạn nhạc 10: Bản sắc là hành trang

 • Viết một bài luận Bản sắc là một hành trang
  • 1. Chuẩn bị
  • 2. Đọc hiểu
  • 3. Trả lời câu hỏi

Viết một bài luận Bản sắc là một hành trang

1. Chuẩn bị

– Vấn đề xã hội mà người viết bàn luận: Bản sắc là hành trang.

– Hệ thống điểm:

 • Tích hợp là gì?
 • Bản sắc và việc giữ gìn bản sắc trong quá trình hội nhập.
 • Tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc dân tộc.

– Bản sắc dân tộc có vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia, chúng ta cần hội nhập nhưng vẫn cần giữ gìn bản sắc dân tộc.

2. Đọc hiểu

Câu hỏi 1. Những con số nói lên điều gì?

Tỷ lệ giữa các con số thể hiện sự chênh lệch lớn giữa người với người, đặt ra vấn đề không được nhầm lẫn về bản sắc của dân tộc với thế giới.

Câu 2. Câu nào nêu khái quát về bản sắc dân tộc? Chức năng của các câu còn lại trong đoạn văn là gì?

– Có câu: Bản sắc là tất cả những gì đặc trưng của dân tộc Việt Nam, là tất cả những gì làm nên người Việt Nam chúng ta khác với tất cả các dân tộc khác trên thế giới.

– Các câu còn lại cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho câu chung.

Câu 3. Tác giả mượn hình ảnh chiếc xe Lechschew và cây ô liu để nói về điều gì?

Giúp người đọc hình dung rõ nét hơn sự tương phản giữa hiện đại, toàn cầu hóa với bản sắc và truyền thống.

Câu 4. Hai đoạn cuối phần 2 khẳng định điều gì về bản sắc văn hoá?

 • Bản sắc là một lợi thế cạnh tranh.
 • Sự đồng nhất bổ sung cho giá trị của hàng hoá và dịch vụ.

Câu hỏi 5. Cuối bài, tác giả muốn nhấn mạnh điều gì?

Cùng với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, cần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

3. Trả lời câu hỏi

Câu hỏi 1. Bạn hiểu thế nào về tiêu đề Danh tính là hành trang? Nhan đề này cho bạn biết điều gì về vấn đề mà tác giả bàn đến trong văn bản? Vấn đề đó có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập?

– Danh hiệu: “Bản sắc” là một nét riêng, độc đáo trong văn hóa của một cá nhân hay một quốc gia. Và “hành trang” theo nghĩa thông thường là những vật dụng mà mỗi người mang theo khi đi chơi xa. Khi đặt ở chức danh này, “hành trang” được hiểu là sự chuẩn bị của con người về kiến ​​thức, kỹ năng, thói quen… cho một chặng đường quan trọng.

=> “Bản sắc là hành trang” nói lên vai trò của bản sắc là cơ sở, là nền tảng để bước ra hội nhập với thế giới.

– Đề bài này cho em biết vấn đề tác giả bàn đến trong văn bản: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập.

– Vấn đề này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.

Câu 2. Nêu ý chính được trình bày trong ba phần của bài báo với các gợi ý sau:

Phần 1

Làm thế nào để hòa nhập mà không hòa tan vào thế giới (hợp nhất mà không hòa tan)

Phần 2

Bản sắc và việc giữ gìn bản sắc trong quá trình hội nhập.

Phần 3

Tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc dân tộc.

Câu 3. Phân tích những biểu hiện của bản sắc dân tộc Việt Nam được tác giả đề cập trong văn bản Bản sắc là hành trang. Bạn có thể thêm những biểu hiện nào khác của bản sắc dân tộc?

– Thể hiện bản sắc dân tộc:

 • Tự hào về ngôn ngữ dân tộc: Tiếng Việt
 • Thành tựu văn hóa: trống đồng, tượng chùa Tây Sơn
 • Kho tàng ca dao, kho tàng văn học nghệ thuật: Truyện Kiều
 • Hệ giá trị: tình yêu quê hương đất nước…
 • Đời sống tinh thần phong phú: thờ cúng tổ tiên theo cách riêng của mình.

– Thêm vào:

 • Trang phục truyền thống độc đáo.
 • Ẩm thực của mỗi vùng miền rất đa dạng và phong phú…

Câu 4. Phân tích mối quan hệ giữa hiện đại và truyền thống, cái riêng và cái chung của tác giả được nêu lên qua ví dụ về chiếc ô tô Lexet và cây ôliu.

Mối quan hệ giữa cái hiện đại và cái truyền thống, cái riêng và cái chung:

Lechette đại diện cho tính hiện đại và toàn cầu hóa; Cây ô liu đại diện cho bản sắc và truyền thống.

=> Toàn cầu hóa đang áp đặt vô số tiêu chuẩn chung cho con người. Cái chung thì nhiều, cái riêng thì ít. Tuy nhiên, chúng không triệt tiêu lẫn nhau, mà có thể tạo điều kiện và hỗ trợ cho nhau.

Câu hỏi 5. Thái độ của tác giả trước vấn đề bản sắc và hội nhập toàn cầu hoá? Trích dẫn một số câu, đoạn văn trong văn bản thể hiện rõ thái độ đó.

– Thái độ của tác giả: Đánh giá khách quan, bao quát vấn đề.

– Một vài câu:

 • Câu trả lời cho thời kỳ hội nhập… cộng đồng của chúng ta.
 • Ngược lại, Lechch … dành cho xe Lech-chic.
 • Bản sắc thậm chí còn là một lợi thế cạnh tranh.
 • Tóm lại là tiếp thu những tinh hoa… chúng tôi.

Câu 6. Em hiểu như thế nào về kết luận của bài: “Giữ gìn bản sắc của dân tộc không chỉ là phương châm hành động mà còn là bản năng sinh tồn của chúng ta.”? Câu hỏi đặt ra trong văn bản trên có ý nghĩa gì đối với cá nhân bạn?

Câu kết như một lời khẳng định giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc là nghĩa vụ của mỗi người. Vấn đề này có ý nghĩa giúp tôi nhận thức được trách nhiệm trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button