Tài Liệu

Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 94 – Kết nối tri thức 10 Ngữ văn lớp 10 trang 94 sách Chân trời sáng tạo tập 1

Pubokid.vn sẽ cung cấp tài liệu Soạn 10: Củng cố và mở rộng (trang 94)vô cùng hữu ích trong quá trình soạn bài.

Soạn bài Củng cố và mở rộng (trang 94)

Mời các bạn học sinh lớp 10 cũng tham khảo nội dung chi tiết được chúng tôi đăng tải dưới đây.

Soạn bài Củng cố và mở rộng (trang 94)

Câu hỏi 1. Ba bài văn đọc trong bài (Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, Lòng thương người, Chữ nghĩa chọn người làm thơ) đã giúp em hiểu gì về đặc điểm nội dung và hình thức của bài văn?

  • Bài văn nghị luận có hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng rõ ràng, được tổ chức chặt chẽ.
  • Giữa các đoạn trong văn bản có sự liên kết, chuyển ý.
  • Kết hợp giữa nghị luận, tự sự và biểu cảm để tăng sức thuyết phục…

Câu 2. Theo em, trong bài văn, yếu tố tự sự có thể được sử dụng trong những trường hợp nào và ở mức độ nào?

Yếu tố tường thuật có thể được sử dụng khi trình bày lý lẽ, hoặc khi đưa ra lý lẽ và dẫn chứng. Việc sử dụng các yếu tố tự sự với mức độ vừa phải, tránh lạm dụng.

Câu 3. Lập bảng hoặc sơ đồ tư duy để so sánh các đoạn văn trong bài theo một số gợi ý sau: luận điểm; cách triển khai luận điểm; cách nêu lí lẽ và dẫn chứng; lí do lựa chọn triển khai lí lẽ và nêu lí do, dẫn chứng …

Nội dung

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Yêu thương và cảm thông

Thư bình chọn cho nhà thơ

Luận văn

Bàn về tầm quan trọng của hiền tài đối với vận mệnh đất nước.

Vai trò của tình yêu và sự đồng cảm

Vai trò của ngôn ngữ với nhà thơ, quan niệm của tác giả về nghề thơ.

Làm thế nào để phát triển một lập luận?

Luận điểm được phát triển theo từng ý, có liên kết.

Luận điểm được phát triển theo từng ý, có liên kết.

Luận điểm được phát triển theo từng ý, có liên kết.

Cách đưa ra lý do và bằng chứng

Đưa ra lý do trước, dẫn chứng sau.

Lý do và bằng chứng rõ ràng, cụ thể.

Lý do và bằng chứng liên quan đến thực tế.

Lý do chọn phát triển luận cứ và đưa ra luận cứ

Cung cấp nội dung tổng hợp để tạo sự tò mò của người đọc.

Đưa ra các phân tích và bằng chứng thu hút người đọc.

Đặt vấn đề và phân tích, tổng hợp để giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề.

Câu 4. Thảo luận nhóm về cách xác định đặc điểm riêng của văn nghị luận xã hội.

  • Luận văn: Các vấn đề xã hội (Lợi ích của việc tự học, Giá trị của tình yêu thương …)
  • Dẫn chứng: Lấy từ thực tế cuộc sống.

Câu hỏi 5. Đọc thêm một số văn bản nghị luận đề cập đến các vấn đề liên quan đến nội dung các văn bản đã học trong bài. Chú ý xác định mối liên hệ giữa các văn bản và nhóm chúng thành các nhóm có nội dung hoặc đặc điểm hình thức gần gũi (ví dụ: nhóm văn bàn về trọng dụng nhân tài, nhóm văn bản bàn về tầm quan trọng của nhân tài). những vấn đề cơ bản của sáng tạo nghệ thuật…)

Gợi ý:

– Nhóm văn bản bàn về trọng dụng hiền tài: Hiền tài là nguồn nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung) …

– Nhóm văn bàn về sáng tạo nghệ thuật: Tình thương và sự đồng cảm (Phong Tử Khải), Những bức thư bầu bạn thơ (Lê Đạt) …

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button