Tài Liệu

Tài liệu bồi dưỡng module 5 cán bộ quản lý

Tải xuống

Mô đun 5 CBQL có nội dung là Quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học Dưới đây là tài liệu bồi dưỡng mô đun 5 Tiểu học, mời quý thầy cô tham khảo và tải về để tìm hiểu kỹ hơn về nội dung mô đun 5.

Mô đun 5 bao gồm các nội dung: Giới thiệu về mô đun 5, các yêu cầu cần đạt, nội dung chính, kế hoạch đào tạo, bài tập cuối khóa….

Nội dung của mô đun 5 quản trị trường tiểu học

I. TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

Mô-đun “Quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học ” là học phần bồi dưỡng tiếp theo các học phần “Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở tiểu học”, “Quản lý nhân lực trong trường tiểu học”, “Quản lý tài chính trong trường tiểu học” và “Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh. trong trường tiểu học ”nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học để thực hiện Chương trình phổ cập giáo dục. qua năm 2018 [1] .

Trong học phần Quản trị trường tiểu học, học phần Quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học có vị trí quan trọng. Chất lượng giáo dục tạo nên uy tín và thương hiệu của một trường học nói chung và một trường tiểu học nói riêng. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục tiểu học bao gồm chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chất lượng nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ dạy học và giáo dục học sinh … Vì vậy, việc quản lý các yếu tố này phải được coi là nội dung của quản lý chất lượng giáo dục. trường tiểu học; từ đó thấy rõ tính liên tục, mối quan hệ giữa các môđun Quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học với các học phần trước và nhu cầu khai thác kiến ​​thức từ các học phần trước để học tập và nghiên cứu học phần Quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Khóa học bồi dưỡng mô-đun ”Quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học ” tập trung vào những vấn đề cơ bản, chủ yếu về quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học nói chung và quản lý chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nói riêng. Nội dung của học phần được xây dựng dựa trên cách tiếp cận quản lý chất lượng giáo dục và tiếp cận hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý. Những cách tiếp cận này không chỉ hiện đại mà còn phù hợp với bối cảnh thực tiễn của công tác quản lý giáo dục và quản lý nhà trường ở nước ta hiện nay.

Mục tiêu chung của học phần là hướng dẫn cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trường tiểu học thực hiện công tác quản lý chất lượng giáo dục.

Học phần được thiết kế theo phương thức kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và đào tạo trực tiếp, bao gồm 07 ngày tự học trực tuyến qua hệ thống LMS trước khi đào tạo trực tiếp; 02 ngày đào tạo trực diện nhằm tăng cường sự tương tác giữa báo cáo viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, thực hành để tạo ra sản phẩm cụ thể theo kết quả. học viên cần vượt qua khóa đào tạo, sau đó học viên có 07 ngày để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ học tập, làm bài tập cuối khóa và nộp bài tập này trên hệ thống học trực tuyến.

Tài liệu của mô-đun được thiết kế cho hai đối tượng: người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn tài liệu tập huấn được xây dựng nhằm giúp báo cáo viên, học viên sử dụng thuận tiện, hiệu quả trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. …

2. YÊU CẦU CỦA MODULE

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên:

1) Nắm được những vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học; phân tích các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong công tác đảm bảo chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục trường tiểu học;

2) Mô tả quy trình đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học;

3) Đánh giá kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học; có kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học;

4) Tổ chức các hoạt động tự đánh giá, phối hợp đánh giá ngoài và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học vì sự phát triển bền vững của nhà trường;

5) Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về công tác quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Để xem đầy đủ nội dung Tài liệu bồi dưỡng học phần 5, vui lòng tải file.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button