Tài Liệu

Thông tư 03/2022/TT-BKHCN Thời hạn giám định tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ

Ngày 20/4/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2022 / TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN).

Theo quy định mới, Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ từ chối giám định tư pháp đối với 04 trường hợp sau đây:

  • Thứ nhất, nội dung giám định không thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của cấp mình.
  • Thứ hai, trưng cầu, trưng cầu giám định không thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công nghệ, thiết bị, máy móc; quyền sở hữu công nghệ; năng lượng nguyên tử.
  • Thứ ba, không có tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện thực hiện giám định.
  • Thứ tư, đối tượng giám định và tài liệu liên quan cung cấp chưa đầy đủ, chưa hợp lệ để kết luận giám định tư pháp sau khi yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định bổ sung, làm rõ nhưng chưa đạt yêu cầu.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button