Văn bản pháp luật

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ

Thông tư số 04 2022 BGTV

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 04/2022 / TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017 / TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng , sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, quy định mới tại Thông tư này cho phép các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng thiết bị mô phỏng lái xe ô tô để đào tạo lái xe trước ngày 31/12/2022.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông vận tải này đã được pubokid.vn cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để làm tài liệu sử dụng.

Thông tư số 04/2022 / TT-BGTVT

ĐẶT GIAO HÀNG VẬN TẢI

_________

Số: 04/2022 / TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM

Sự độc lập Của riêng mình làm – Sung sướng

_________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

……………………..

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button