Văn bản pháp luật

Thông tư 18/2021/TT-NHNN quy định hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng

Thông tư số 18 2021 NHNN

 • Thông tư số 18/2021 / TT-NHNN
  • Điều 1. Phạm vi
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Nguyên tắc tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng
  • Điều 4. Công cụ chuyển nhượng tái chiết khấu
  • Điều 5. Phương thức tái chiết khấu
  • Điều 6. Đồng tiền tái chiết khấu
  • Điều 7. Thời hạn tái chiết khấu
  • Điều 8. Giá tái chiết khấu, giá mua lại công cụ chuyển nhượng, lãi suất tái chiết khấu
  • Điều 9. Thỏa thuận tái chiết khấu
  • Điều 10. Chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng
  • Điều 11. Quy định nội bộ về tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng
  • Điều 12. Báo cáo kế toán và thống kê
  • Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị
  • Điều 14. Tổ chức thực hiện

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button