Biểu mẫu

Tờ trình đề nghị khen thưởng năm 2022

Tải xuống

+ Năm học …………….: Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đủ điều kiện trình Bộ xét, trình Nhà nước xét tặng.

e. Tiêu đề “Tập thể lao động xuất sắc“:

Được lựa chọn trong số các tập thể được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo thứ tự xuất sắc tiêu biểu từ cao xuống thấp.

– Căn cứ vào tiêu chuẩn và danh sách đề nghị của đơn vị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị sẽ xem xét, lựa chọn không quá 60% Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” đề nghị Hội đồng TĐKT Bộ Tài chính xét công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” (theo quy định của Bộ Tài chính).

Trên đây là mẫu giấy đề nghị khen thưởng 2022 để cuối năm đầy đủ và hoàn hảo, các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu quyết định khen thưởng, Quy định tiêu chí đánh giá công việc của nhân viên, Phiếu đánh giá nhân viên cuối năm dành cho công việc suôn sẻ và thuận lợi nhất.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button