Tài Liệu

Tuổi Thân mở hàng ngày nào đẹp 2022?

Ngày đẹp trời đầu tiên mở năm 2022 cho người tuổi Thân

  • 1. Ngày nào tốt nhất để khai trương ngày nào trong năm Canh Thân 2022?
  • 2. Ngày nào tốt nhất để khai trương ngày nào trong năm Nhâm Thân 2022?
  • 3. Tết Mậu Thân 1968 mở đầu năm 2022 vào năm nào?
  • 4. Ngày tốt nhất để mở hàng mỗi ngày trong năm 2022?
  • 5. Tuổi Giáp Thân 2004 khai trương ngày nào tốt nhất trong năm 2022?

Xem ngày đẹp mở hàng đầu năm Bính Thân – Xem ngày đẹp khai xuân là phong tục truyền thống lâu đời của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán với mong muốn khởi đầu một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. sự phồn vinh. Vậy khai trương ngày nào tốt nhất năm Bính Thân 2022? Sau đây là chi tiết các ngày đẹp khai trương, mở hàng đầu năm cho gia chủ tuổi Nhâm Thân 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Xem tuổi Nhâm Thân 2022 bao nhiêu tuổi

1. Ngày nào tốt nhất để khai trương ngày nào trong năm Canh Thân 2022?

Tuổi Canh Thân khai trương ngày nào tốt nhất? Đây là câu trả lời cho bạn:

Mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 dương lịch)

Ngày Giáp Tuất, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Trái đất – Sao Nhân sâm – Trực Thụ – Tử khí Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h) )

Mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 dương lịch)

Năm Sửu, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Hỏa – ​​Liễu – Trực Bế – Ngày Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 dương lịch)

Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Các nguyên tố Nước – Sao Thủy – Sao Mộc – Sự hoàn hảo – Ngày vàng của Hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h) . )

2. Ngày nào tốt nhất để khai trương ngày nào trong năm Nhâm Thân 2022?

Khai trương ngày nào tốt nhất năm Nhâm Thân 2022? Dưới đây là những ngày đẹp để khai trương, mở hàng trong năm Bính Thân:

Mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 dương lịch)

Ngày Giáp Tuất, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Trái đất – Sao Nhân sâm – Trực Thụ – Tử khí Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h) )

Mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 dương lịch)

Năm Sửu, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Hỏa – ​​Liễu – Trực Bế – Ngày Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 dương lịch)

Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Các nguyên tố Nước – Sao Thủy – Sao Mộc – Sự hoàn hảo – Ngày vàng của Hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h) . )

11 tháng 1 (tức 11/2/2022 dương lịch)

Tết âm lịch năm Kỷ Hợi

Kim Hạnh – Cang – Kháng – Ngọc Ngày Hoàng Đạo

Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h) . )

3. Tết Mậu Thân 1968 mở đầu năm 2022 vào năm nào?

Ngày tốt khai trương tuổi Bính Thân là ngày nào? Dưới đây là những ngày đẹp mở hàng đầu năm Bính Thân:

Mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 dương lịch)

Ngày Giáp Tuất, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Trái đất – Sao Nhân sâm – Trực Thụ – Tử khí Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h) )

16 tháng 1 (tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch)

Ngày Tý, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Trái đất – Sao Cơ – Trực Khai – Ngày Nhâm Thìn thuộc Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h) )

4. Ngày tốt nhất để mở hàng mỗi ngày trong năm 2022?

Tuổi Nhâm Thân khai trương ngày nào? Sau đây là những ngày tốt khai trương năm Nhâm Thân 2022:

Mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 dương lịch)

Ngày Giáp Tuất, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Trái đất – Sao Nhân sâm – Trực Thụ – Tử khí Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h) )

Mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 dương lịch)

Năm Sửu, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Hỏa – ​​Liễu – Trực Bế – Ngày Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 dương lịch)

Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Các nguyên tố Nước – Sao Thủy – Sao Mộc – Sự hoàn hảo – Ngày vàng của Hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h) . )

11 tháng 1 (tức 11/2/2022 dương lịch)

Tết âm lịch năm Kỷ Hợi

Kim Hạnh – Cang – Kháng – Ngọc Ngày Hoàng Đạo

Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h) . )

16 tháng 1 (tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch)

Ngày Tý, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Trái đất – Sao Cơ – Trực Khai – Ngày Nhâm Thìn thuộc Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h) )

5. Tuổi Giáp Thân 2004 khai trương ngày nào tốt nhất trong năm 2022?

Độ tuổi tốt nhất để mở hàng ngày là bao nhiêu? Theo dõi chúng tôi tại:

Mùng 4 Tết (tức 4/2/2022 dương lịch)

Ngày Giáp Tuất, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Trái đất – Sao Nhân sâm – Trực Thụ – Tử khí Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h) )

Mùng 5 Tết (tức 5/2/2022 dương lịch)

Năm Sửu, tháng Dần, năm Dần.

Hành tinh Hỏa – ​​Liễu – Trực Bế – Ngày Hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Mùng 8 Tết (tức 8/2/2022 dương lịch)

Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Các nguyên tố Nước – Sao Thủy – Sao Mộc – Sự hoàn hảo – Ngày vàng của Hoàng đạo

Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h) . )

11 tháng 1 (tức 11/2/2022 dương lịch)

Tết âm lịch năm Kỷ Hợi

Kim Hạnh – Cang – Kháng – Ngọc Ngày Hoàng Đạo

Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h) . )

Ghi chú: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tết cổ truyền – Tài liệu của pubokid.vn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button